"Naniniwala Na Talaga Ako" [FILIPINO] - Horror&Thriller

/ Horror&Thriller / "Naniniwala Na Talaga Ako" [FILIPINO]

"Naniniwala Na Talaga Ako" [FILIPINO] "Naniniwala Na Talaga Ako" [FILIPINO] original

"Naniniwala Na Talaga Ako" [FILIPINO] NNTA

Horror&Thriller 24 Chapters 30.3K Views

Author: DARKCOFFEEPLS

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Istoryang hango sa Pilipino Folklores o Kwentong Bayan na hinaluan ng makabagong pagsasabuhay. Ang istoryang ito ay tungkol kay Tristan at sa kanyang mga karanasan bilang tigapagsalaysay sa buong istorya tungkol sa pakikipagtunggali nya sa iba't ibang uri ng nakatatakot na nilalang na nagmula sa Pilipinas tulad ng Aswang at marami pang iba.

Si Tristan ay isang tipikal na kabataang katatapos lamang mag aral ng sekondarya. Bilang tulong sa sarili at sa tiyuhin nyang bumubuhay sa kanya, napagdesisyunan nyang magtrabaho sa Lino's CafeBar kung saan magbabago ang daloy ng kanyang buhay at paniniwala nya sa buhay. Bilang si Tristan ay hindi naniniwala sa kwentong matatanda, kultura na para sa kanya ay lumipas na, at paniniwala ng iba, dito ay masusubok sya kung talaga bang hindi sya maniniwala.

Ang istoryang ito ay isang uri ng piksyonal o kathang isip lamang, walang Tristan o kahit sinumang karakter sa istoryang ito ang nasa tunay na buhay. Maraming salamat sa pagbabasa! Subaybayan ang istorya ni Tristan kasama ang kanyang mga kaibigan at katrabaho! Arat!

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author DARKCOFFEEPLS

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.