“Carrying the CEO’s Son “ - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / “Carrying the CEO’s Son “

“Carrying the CEO’s Son “ “Carrying the CEO’s Son “ original

“Carrying the CEO’s Son “ .

Contemporary Romance 2 Chapters 4,215 Views

Author: Yajnna

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Dahil sa hirap ng buhay at dala ng pangangailangan ay pumayag si Yoona sa alok ng kaibigan na amo ng kakilala nya na maging isang surrogate mother sa pamamagitan ng artificial insemination.

Iyon ang unang akala niya pero bakit nauwi sila sa totoong kasalan?
kapalit nang malaking halaga, pikit mata niyang tinanggap para sa pagpapagamot sa inang maysakit.
Para masiguro ang ligtas na pagbubuntis ay kailangan ni Yoona tumira sa bahay ni Drix ang gwapong CEO na ipinaglihi kay Ms.Menchen ang kasungitan ang syang magiging ama ng anak nya.
Kakayanin kaya niyang pakisamahan ang bugnutin at masungit na si drix.
Paano kung mahulog ang loob at umibig siya dito?
Ngunit paano pag bumalik sa buhay nito si katrina ang babaeng naging malaking bahagi nang buhay ni drix.
paano kung may malaman siya tungkol sa nakaraan niya.?
matatanggap ba niya iyon kalakip na ang posibilidad na pwede siyang masaktan.
ano ang kayang gawin ni drix at yoona para mapanatiling buo ang pamilya.

Parental Guidance Suggested

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Yajnna