/ Contemporary Romance / (FILIPINO; SPG) POWER OF DESIRE (UNEDITED VERSION)

(FILIPINO; SPG) POWER OF DESIRE (UNEDITED VERSION) Book (FILIPINO; SPG) POWER OF DESIRE (UNEDITED VERSION) Book original

(FILIPINO; SPG) POWER OF DESIRE (UNEDITED VERSION) Power of Desire

Contemporary Romance 39 Chapters 1.1M Views

Author: JessicaAdamsPhr

4.5 (23 ratings)

About Table of Contents

Synopsis

Matapos mapag-alaman ang tungkol sa ginagawang panloloko sa kaniya ng kaniyang nobyo na si Norman ay labis na nasaktan si Aria. Pero hindi niya inakala na ang masakit na pangyayaring iyon ng kaniyang buhay ang magdadala sa kaniya kay James.Gwapo, mayaman pero babaero.At si James ang klase ng sitwasyon na alam ni Aria na hindi niya makakayang iwasan kailanman.O maaaring alam niya at ang totoo ay ayaw lamang niyang gawin iyon?Pero anak lang ang kailangan nito sa kaniya. At siyempre kasama narin doon ang bagay na alam niyang siya man gugustuhin niyang maulit dahil hinahangad narin niya.Paano naman ang puso niya?Ano ang katiyakan na hindi siya iibig sa binata kung ang lahat ng hinahanap niya sa isang lalaki ay kay James niya nakita?

*****

โ€œSave your heart Aria, sex at anaklang ang gusto ko. Kapalit ng perang kailangan moโ€

-James

No One 17 and Under Admitted

Tags

Popular tags for the story

Fans

 1. Omma_Bael
  Omma_Bael Contributed 5
 2. Rosalina_De_guzman
  Rosalina_De_guzman Contributed 2
 3. jengyen02
  jengyen02 Contributed 2

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews