(Primero #2) He's A Criminal - Realistic Fiction

/ Realistic Fiction / (Primero #2) He's A Criminal

(Primero #2) He's A Criminal (Primero #2) He's A Criminal original

(Primero #2) He's A Criminal HAC

Realistic Fiction 39 Chapters 44.9K Views

Author: CriSnickers

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

(Primero Series 2)

Cassandra Guiterrez is her name. She had her college degree at the other side of the world and came back here after. She just wanted to have a good life and accomplish her dream, to be a known newscaster.

Bata pa lamang siya ay hilig na niya ang panonood ng mga balita. Gusto niyang lagi siyang may alam kung ano na nga bang estado ng lipunan at ng mga nasa paligid niya.

Kaya naman sobra ang pagkanais niya na maging isang mabuti at kilalang manguulat. Lahat ay gagawin niya maisakatuparan lamang ang pangarap. She wants to let the people know what's really happening in the world. Ayaw niyang maging bulag ang mga tao sa kung anong totoong nangyayari sa mundo.

Platsado na ang lahat, ang bawat news station na kanyang nais pagaapplyan, ang mga kakailanganin niyang isakripisyong oras at ang bawat araw at taon na pagbibigay serbisyo niya sa mga tao. Pero, ang inaakalang plantsado at malinis nang plano ay magkakaroon pa pala ng gusot, dahil sa muli nilang pagtatagpo ng minsan na niyang hinangaang si Stanley De Vera.

Faithfulness, loyalty and truthfulness is a must and it's something that can free the world. Ang paghahatid ng mga totoong balita ang siyang magiging daan upang maging mapayapa ang lahat ng tao, ngunit kakayanin nga ba niyang isaalang-alang ang sariling minamahal para tuluyan nang mamuhay ng mapayapa ang nakararami?

Restricted

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author CriSnickers