10.25% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 4: Chapter 3-This Is War

Chapter 4: Chapter 3-This Is War

"Being single is smarter than being in the wrong relationship."

"So what kung late na ako umuwi? May problema ba roon, asawa ko?" nakangising sabi ko sa kanya habang nakalagay ang dalawang kamay ko sa aking baywang.

Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hinila sa aking kanang braso at iginiya paakyat sa taas. "Patay mukhang dadalhin pa ata niya ako sa kuwarto niya," sabi ko sa isip ko habang sumusunod sa bawat galaw niya dahil sa takot ko na mahulog o makaladkad sa hagdan.

"I think kailangan mong maturuan ng leksyon, asawa ko," seryosong sabi niya sa akin habang puno ng galit ang kanyang mga mata.

"Ba-bakit? Anong gagawin mo at dadalhin mo ako diyan sa kuwarto mo?" pakunwaring tanong ko sa kanya kahit na sa isip ko ay may alam na ako kung ano ang gusto niyang gawin sa akin.

"Sa tingin mo ano ang ginagawa ng lalaki't babae kapag nasa kuwarto sila?" nakangiting tanong niya sa akin habang nakakunot ang kanyang noo.

Umisip ako ng paraan para hindi matuloy ang binabalak niya kaya mabilis kong inikot ang braso ko kaya nawala ang pagkakahawak niya sa braso ko. Mabilis kong inapakan ang paa niya ng ubod lakas kaya nagtatalon siya sa sakit dahil na rin sa nakasuot ako ng 2 inches na heels.

"Oh shit! Why did you do that? Pangalawang beses mo ng ginagawa ang pag-apak sa paa ko talo mo pang amazon," hindi maipintang sigaw niya habang hawak-hawak ang kaniyang kanang paa na inapakan ko.

"Ooh! Masakit ba? Bagay lang sa iyo 'yan. Akala mo, porke't mag-asawa na tayo ay papayag na ako sa gusto mo, neknek mo!"

Nakita kong ibinaba niya ang kanyang paa at parang walang nangyari na ngumisi lang siya sa akin. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot kaya napaatras ako. Naisip ko kung ano ang maaari niyang gawin sa akin sa laki ba naman ng katawan niya ay puwede niya akong ihulog mula sa panglimang baitang pababa ng hagdan na ito.

"Ha-ha, sige na pupunta pa ako sa taas para magpalit ng damit. Bye!" mabilis na akong tumakbo papunta sa kuwarto ko. Pagpasok ko ay ni-lock ko agad ang pinto para siguruhing hindi siya makakapasok dito sa loob.

Nakatayo lang ako malapit sa pinto habang nakapamewang. Pinapakiramdaman ko siya dahil baka gamitin niya ang susi ng kuwartong ito para makapasok. Ilang minuto rin ang pinalipas ko bago ako napanatag na hindi na siya papasok sa kuwarto 'to.

Nakarinig ako ng yabag na naglalakad papunta sa kabilang kuwarto. Siguro umakyat din siya para magpalit ng damit dahil pagdating ko ay nakapang- Americana pa siya habang nakatayong naghihintay sa akin kanina. Mabuti na lang umuwi ako na kumain na kaya wala ng dahilan pa para makita ko ang gu...este pangit niyang mukha.

"Sa susunod akala mo makakatakas ka pa sa akin, asawa ko? Huwag kang mag-alala dahil kapag natikman mo ang hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo ay hahanap-hanapin mo na 'yon!" malakas na sigaw ng baliw na asawa ko sa labas. Mayamaya ay narinig ko pa siyang tumawa na nakakapanggigil dahil sa boses niyang masakit sa tainga.

"BASTOS!" malakas na sagot ko sa kanya sabay bato ng unan sa pinto ko. Kung puwede lang pumatay ng asawa para maging biyuda na agad ako ginawa ko na e.

Nagbihis na ako ng manipis na pantulog pagkatapos ay humiga na ako sa aking malambot na kama. Nakita kong bagong palit lang ito dahil sa bagong sapin nito na kulay pink at puno ng bulaklak. Sa mahigit dalawang buwan akong nasa bahay niya ay wala pa ata kaming matinong pinag-usapan o sweet moment na dalawa dahil sa nahahawa na ako sa pagiging bipolar niya.

Dahil sa sobrang stress at pagod na naramdaman ko ay unti-unting pumikit ang aking mata hanggang sa nakaramdam ako ng kapanatagan at tuluyan na akong nilamon ng kadiliman.

-- Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

Lumipas ang mga araw na wala kaming ginawa kung hindi ang magtalo tuwing nagkakakitaan kami. Pero hindi ngayong araw dahil um-absent pa ako sa school para lang sa daddy ko na bibisitahin namin mamaya sa bahay niya.

"Nakapagbihis ka na ba? Bilisan mo kasi kanina pa tawag nang tawag ang dad mo," kumakatok na sigaw niya sa pinto ko.

"Oo, sandali lang! Susunod na lang ako sa 'yo sa kotse," pasigaw na sagot ko sa kanya. Mabilis kong kinuha ang maliit na sling bag kong itim na itinerno ko sa kulay rosas kong bestida na paborito kong suotin dahil ito 'yong huling naging regalo ni mommy sa akin. Pagkatapos ay kinuha ko sa cabinet ang itim kong sandals na may 2 inches na takong. Ito ang sinuot ko dahil baka sakaling may maisip na naman siyang kalokohan ay madali akong makakatakbo.

Bago ako tuluyang magbukas ng pinto ay sinulyapan ko muna saglit ang aking sarili sa salamin. Naglagay lang ako ng kaunting pulbo, lip tint at blush on sa aking pisngi para kahit papano ay mukha pa rin akong diyosa kahit may kasama akong halimaw o bipolar sa tabi ko. Gusto ko kasing maging maganda pa rin sa paningin ng daddy ko. Ayaw ko kasing isipin niya na nag-asawa lang ako ay mukha na akong may sampung anak.

Pagpihit ko sa doorknob at saktong bumukas ang pinto ay nakita ko siyang nakatayo sa hallway habang nakasandal sa railings. Tumikhim ako para malaman niyang nakalabas na ako ng kuwarto dahil mukhang malalim ang iniisip niya. Nakita kong umayos siya ng tayo at magkasalubong ang kilay na tumingin sa akin.

"Tsk," tanging lumabas sa bibig niya na kinainis ko. "Ang tagal mo namang kumilos kaunti na lang ata ay uugatin na ako rito sa labas," walang kangiti-ngiting sabi niya sa akin.

"Oo na! Ito na o binibilisan na ang kilos," sabi ko sabay lakad papunta sa hagdan. "Ano? Nagmamadali ka kanina di ba? Bakit nandiyan ka pa rin nakatayo?"

Tiningnan niya lang ako nang masama pagkatapos ay naglakad na rin kasabay ko pababa ng hagdan. Siguro nagtataka na siya sa pinapakita kong ugali sa kanya ngayon. Pangatlong araw na siguro na ganito ang trato ko sa kanya na kapag galit siya ay mas galit ang pinapakita kong ugali sa kanya. Ayaw ko na kasing maging sunud-sunuran, umiiyak at palaging inaapi.

Pagdating namin sa parking lot ay akala ko magpapaka-gentleman siya pero hindi pala. Dire-diretso lang siya pumasok sa kotse pagkatapos ay binuhay ang makina nito. Naiwan ako sa labas na naghihintay na pagbuksan niya pero nginisihan niya lang ako.

Nagmamartsang pumasok na lang ako sa likod ng kotse niya para doon na umupo. Mabuti na lang bukas ang pinto sa likod. Ngumisi ako nang makita ko na nakatingin siya sa review mirror ng kotse niya. Tumingin ako sa labas ng bintana at naghintay na makaalis na kami pero lumipas na ang limang minuto ay nandito pa rin kami kaya napatingin ulit ako sa kanya.

"Bakit di pa rin tayo umaalis? Bilisan mo kasi baka naghihintay na si daddy," nakataas ang kilay na sabi ko sa kanya.

"Hindi tayo aalis hangga't hindi ka lumilipat dito sa front seat. Ano ako drayber mo?" kunot ang noong sabi niya sa akin.

Sumunod na lang ako sa utos niya para walang away. Isa pa nami-miss ko na rin si dad kaya gusto ko na makarating sa bahay namin. Lumabas na ako sa kotse at lumipat sa front seat para makaalis na kami. Pabalagbag akong umupo sa tabi niya habang nakasimangot na isinara ang pinto. Napansin ko sa gilid ng mata ko na ngumisi siya na parang nang-aasar sa akin dahil nasunod ang gusto niya. Kung hindi lang kami dadalaw kay dad ay hindi talaga ako sasakay dito.

Habang umaandar ang kotse ay talo pa naming nasa simbahang dalawa dahil sa sobrang katahimikan. Kulang na lang may paring magsasalita sa harap habang nakikinig kami sa kanya. Hanggang sa nakarating kami sa tapat ng gate ay wala pa rin kaming imikan. Bago binuksan ng guwardiya ang gate ay sumaludo muna siya bilang paggalang sa amin. Ngumiti muna ako kay Kuya Art at kumaway, bata pa lang kasi ako ay guwardiya na siya rito.

Ilang minuto lang ay nasa harap na kami ng bahay. Paglabas ko sa kotse ay nalanghap ko agad ang sariwang hangin na dumampi sa aking mukha. Wala pa ring pinagbago sa ganda ng buong paligid dahil sa maraming puno, halaman at mga bulaklak. May malaki at malawak na espasyo kung saan maaaring pagdausan ng kasiyahan. Dalawang buwan din akong hindi nakapunta rito kaya na-miss ko ang lugar na kinalakihan ko.

"Tara na, naghihintay na sa atin ang dad mo. You know what to do, my wife, Khrystal."

Tumingin na lang ako sa kanya nang masama bilang tugon. Pagkatapos ay humawak sa braso niya para kahit papaano ay magmukha kaming sweet sa harap ni daddy.

Naglakad na lang kami papasok sa bahay na akala mo talaga ay isa kaming mag-asawang nagmamahala.

Itutuloy...

Comments (2)

 • Chacheng_Morales

  Chacheng_Morales

  Plastik na bote😂😂😂😂

 • Julianapascualicay

  Julianapascualicay

  Ha ha ha. Pakitang tao

Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C4
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

 1. 1. Daily check-in
 2. 2. Invite friends invite now >
 3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
 • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
 • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.