53.65% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 22: Chapter 21-Who's She

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 22 online

Chapter 22: Chapter 21-Who's She

Hindi niya naisip na gagawin niya ang lahat para sa isang babaeng mas bata pa sa kanya ng sampung taon. Pero simula nang malaman niya na magiging ama na siya ay biglang nagbago ang pakikitungo niya kay Khrystal. Ganoon siguro kapag magiging tatay ka na. Nagiging protective, mahinahon at maunawaing asawa.

Isang buwan na lang din ang natitira at manganganak na si Khrystal. Kaya lahat ng mga kailangan ng bata at kailangan ng asawa ay inihanda na nila. Pati ang pangalan ng anak nila. Sa tuwing naiisip niya ang ipapangalan ay napapangiti na lang siya.

Habang nakahiga ay pinagmamasdan niya ang magandang mukha ng kanyang asawa na animo'y isang anghel na nahulog sa kalangitan. Hinawi niya ang buhok nito na tumabing sa kaliwa nitong mata.

"Sana lagi ka na lang ganyan. Parang anghel at hindi tayo nag-aaway," nakangiting sabi niya habang kinakabisa ang bawat bahagi ng kanyang mukha.

Kahit kailan ay hindi pa sila nagsabi ng "I love you" sa isa't isa. Siguro dahil nga sa hindi sila nag-umpisa sa romantikong paraan kaya nakakaramdam sila ng pagkailang. Kaya nga minsan ay ipinapakita niya na lang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga inuutos nito.

Simula noong may nangyari sa kanila ni Khrystal ay nag-umpisa na ang pagsulpot sa kanyang isipan ang mukha ng asawa at ang madalas na pagiging aso't pusa nila. Minsan niya na lang din naaalala si Marianne. Marahil dahil nahulog na siya sa kanyang asawa ng hindi niya namamalayan.

Tumayo na siya sa higaan at nagsuot ng sando't pinatungan ng short ang boxer na kanyang suot. Kailangan niya nga palang samahan ang asawang maglakad-lakad dahil kabuwanan na nito. Tuwing umaga bago siya pumasok ay ganito lagi ang ginagawa nilang mag-asawa dahil payo na rin ng doktor para hindi siya mahirapang manganak.

"Khrystal, gising na! Kailangan mo ng maglakad-lakad. Alalahanin mo manganganak ka na, kaya dapat sipagan mo na ang page-exercise," bulong na sabi niya habang tinatapik 'to nang mahina sa kanyang balikat.

Unti-unti na itong dumilat at humikab na parang gusto niya pang matulog. Kaya ang ginawa niya ay hinuli niya 'to at tinulungang tumayo pagkatapos ay lumuhod siya para suotan ng tsinelas.

Kumuha siya ng suklay sa ibabaw ng cabinet at sinuklayan ang hanggang balikat nitong buhok. Mabuti na lang kahit na mahilig 'tong matulog at kumain ay hindi siya tumataba. Maliit lang din siyang magbuntis kaya sa tingin niya ay hindi naman siguro 'to mahihirapang manganak ayon sa doktor na palaging tumitingin kay Khrystal. Pero siyempre mas maganda ng sumunod sa nakakaalam.

"Beast, puwedeng buhatin mo na lang ako pababa ng hagdan? Baka kasi mahulog ako sa hagdan kasi talagang inaantok pa ako," sabi ng asawa niya pagkatapos ay humikab.

"Tsss…" tanging nasabi niya na lang dahil alam niya na nagpapalusot na naman 'to. "Bubuhatin kita ngayon basta pagkarating natin sa garden ay maglalakad-lakad ka," dagdag pa niya.

Pagkarating nila sa garden ay palabas na ang haring araw. Ibinaba niya na agad 'to at pinaglakad habang sinasabayan niya ang asawa. Nakadamit lang si Khrystal na pantulog habang siya naman ay naka-short at sando lang.

"Ayos na ba talaga sa 'yo na ang pangalan ng anak natin ay Janice Akhinacxia?" malambing na tanong niya rito habang nakaalalay siya sa baywang nito.

"Siyempre naman, kasi 'yong first name galing sa mama mo tapos 'yong second name galing sa papa ko di ba? Kaya ayos lang na ganyan ang pangalan ng anak natin! Maganda naman e," tuwang-tuwa na sabi ni Khrystal habang nagniningning ang mga mata na parang batang nabigyan ng cotton candy.

"Okay, as you wish my wife! Kaso mukhang mahihirapan ata siya magsulat ng pangalan kapag nag-aral na siya," nakangiting sagot ni John sa kanya.

"Tuturuan naman natin siya kaya walang problema 'yon. Teka alam mo ba kung bakit Beast ang tawag ko sa 'yo?" nakangising sagot ng kanyang asawa habang patuloy na naglalakad.

Out of the blue ay tinanong siya ni Khrystal ng tungkol doon. Pero siyempre dahil buntis ang asawa ay pinabigyan niya na lang 'to.

"Bakit?" walang kagana-ganang tanong niya rito.

"Hay naku parang hindi ka naman interesado sa sasabihin ko e!" nakangusong sagot nito sa kanya.

Kaya ngumiti muna siya sa asawa bago nagsalita. Pinilit niya na lang ang kanyang sarili na magmukhang interesado sa sasabihin nito.

"Bakit nga pala Beast ang tawag mo sa akin, asawa ko? Matagal ko na ngang gustong tanungin 'yan kaso baka magalit ka kaya di ko na tinatanong."

"Wait umupo muna tayo kasi nangangalay na ako. Pahinga muna tayo dun sa bench," sagot ni Khrystal sa kanya pagkatapos ay hinila siya nito.

Umupo muna si John bago nagsalita ulit. "Kasi kaya Beast ang tawag ko sa 'yo dahil buwisit na buwisit talaga ako sa 'yo nun. Kaya nga gumawa ako ng codename mo na Beast ibig sabihin bu-wi-sit."

Pagkatapos sabihin ni Khrystal 'yon ay tumawa lang 'to nang tumawa. Nakakunot-noo lang siyang nakatingin sa asawa habang nakikita itong masaya. Tumigil lang si John sa pagtawa no'ng nakita niyang hindi siya natawa sa sinabi ng asawa.

"Hindi ka man lang ba natuwa sa joke ko kanina?" inosenteng tanong ni Khrystal habang nakatingin sa kanya.

"Hindi! Ano bang nakakatawa dun?" seryosong tanong ni John sa asawa.

"Ahh wala naman!" nakangiwing sagot ni Khrystal pagkatapos ay nanlaki ang mga mata. "Wait Beast, may inaasahan ka bang bisita ngayon?" tanong niya pa ulit na nagpakunot ng kanyang noo.

Kakaiba rin ang trip ng babaeng 'to. Para siyang bata ngayon dahil sa kanyang asal. Sa totoo lang nakikita niya ang kanyang sarili na pabago-bago ng ugali.

"Wala naman! Bakit?" patanong na sagot ni Khrystal pagkatapos ay sinundan ang tinuturo ng kanyang kamay.

"MA-MARIANNE!" nanlaki ang mata ni John at hindi inaasahang makita ulit ang dati niyang kasintahan. "Pero bakit ba siya nandito?"

"Sino si Marianne? Bakit para kang nakakita ng multo?" tanong ni Khrystal na hindi niya malaman kung sasagutin ba niya o hindi.

Itutuloy...


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Comment

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C22
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments (0)

Report inappropriate content
error Tip

Get More

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.