100% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 39: Chapter 37-Epilogue

Chapter 39: Chapter 37-Epilogue

EPILOGUE

Habang nakaratay sa higaan sa loob ng ospital at naghihintay na lang kung hanggang kailan siya babawian ng buhay. Wala siyang ibang nasa isip kung di ang tuparin ang plano niya bago man lang siya mawala.

Pagkatapos niyang makita sa telebisyon ang larawan ni John kasama ni Khrystal habang karga nito ang anak nila na masayang nakangiti ay biglang sumikip ang dibdib niya dahil sa galit at inggit na kanyang nararamdaman.

Kaya pilit niyang iniabot ang remote na nakapatong sa maliit na kabinet para patayin ang telebisyon. Kung bakit ba lahat na lang ng kamalasan ay ibinigay ng Diyos sa kanya. at sa dami ring magmamana sa pamilya nila ng sakit na Leukemia ay siya pa ang napagbigyan.

Kung noon ay isa siyang masaya, mabait, malambing at puro positibo lang ang nasa isip. Ngayon ay wala na siyang ibang gusto kung di ang maghiganti. Kung hindi dahil kay John wala siya ngayon sa kinalalagyan niya. Simula noong iniwan ko siya ay hindi na ako pinatulog ng konsensya ko. Mahal ko siya pero galit ako sa katulad ng kuya ko na isang "bipolar" kaya iniwan ko siya.

Ang magulang naman niya ay wala ng ginawa kung di ang magpayaman at ang sundin ang gusto ng panganay nilang anak. Kahit noong magsimula na i-confine siya sa ospital ay hindi man lang dumalaw ang mga ito sa kanya. Mabuti na lang ay palagi siyang pinagtitiyagaan ni Alec at ng mga magulang nito na bantayan siya.

"Masisi ba nila ako kung bakit ganito ako? Kaya hinding-hindi kayo magkakaroon ng masayang pamilya. Sisiguraduhin kong bago ako mamatay ay miserable ang buhay ng pamilya mo, John. Gusto kong maranasan niyo ang nararanasan ko," galit na sabi Ni Marianne habang nakatingin sa kawalan.

"Ano ba naman 'yan,ate. Kanina ka pa bumubulong-bulong diyan. Nakakatakot ka alam mo ba 'yon? Idagdag mo pang nanlilisik ang mga mata mo sa galit. Kung wala ka lang sakit na Leukemia at may taning na ang buhay iisipin kong nababaliw ka na."

   "Puwede ba Alec wala ka ng pakialam do'n. Saka mukha ba akong mamamatay na sa 'yo?" sabi ni Marianne sa kanyang pinsan habang inaayos ang kanyang hospital gown. Simula noong pumunta siya sa bahay ni John para sana komprontahin ito ay 'yon din ang unang beses na dinala siya sa ospital para i-confine dahil sa malala na ang kalagayan niya.

END OF BIPOLAR SERIES 1: The Beastly Couple (JOHN AND KHRYSTAL MONTECILLO)

----

MABABASA NIYO LANG SIYA NG BUO KAPAG BUMILI KAYO NG HARD COPY NITO. Pasensiya  po kasi kailangan ko ng putulin o alisin ang ibang parts. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

MY 2nd BOOK, TO BE PUBLISHED UNDER BLUE SKY PRESS. SANA PO BUMILI KAYO NG COPY NITO AT SUPORTAHAN ANG MGA GAWA KO SALAMAT!

MAY KONTING IDADAGDAG AKO SA BAWAT CHAPTERS AT MAY ISANG SPECIAL CHAPTER PASILIP SA SERIES #2 NA KUWENTO NG ANAK NILA JOHN AT KHRYSTAL.

Salamat po sa lahat ng mga nagbasa at nag-iiwan ng mga komento sa bawat kabanata ng kuwento ni John at Khrystal.😘😘😘

Comments (5)

 • marytin

  marytin

  Nice

 • Tabagirl

  Tabagirl

  Nce sana cya autjor kso bitin kc nga wlng endng kc kaylangan png bumili ng hard copy ng book nto pra mbasa ag buoong storya ...mdjo n dismaya lng ng kunti ....sana s book 2 eh hnd ganito ....

 • julieavillano

  julieavillano

  Nice

Load failed, please RETRY

The End Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C39
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

 1. 1. Daily check-in
 2. 2. Invite friends invite now >
 3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules
 • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
 • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.