/ Horror&Thriller / The Forbidden Affair ( Tagalog )

The Forbidden Affair ( Tagalog ) The Forbidden Affair ( Tagalog ) original

The Forbidden Affair ( Tagalog ) TFA

Horror&Thriller 9 Chapters 32.8K Views

Author: Seirinsky23

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"My Short Story"

Isang sekreto ng nakaraan ang mauungkat sa hindi inaasahang pagkakataon,bumalik sya para sa isang mithiing makamit ang linimot nyang nakaraan para makamtan ang hustisya ng kanyang pagkamatay!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Matagal na syang nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari isang babae ang paulit ulit na humihingi nang tulong at nagmamakaawa noong una ay akala nya'y isang simpleng panaginip lang iyon,hangang sa halos gabi gabi na nya itong napapanaginipan at hindi na lang halos sa panaginip nya nagpapakita ang babaing walang mukha kundi pati narin sa realidad kaya natatakot sya sa mga nangyayaring kababalaghan kaya minabuti nyang umuwi ng kanilang probinsya at humingi na nang tulong sa kanyang Lola. Ngunit sa paguwi nya ay isang sikreto ang kanya malalaman na mayroong kaugnayan sa babaing humihingi ng tulong sa kanya.

Kung ano ito? Ay sya nating abangan.

[ DO NOT COPY MY STORY THIS IS MADE BY ME IF YOU DON'T WANT TO GET KARMA ]

Date started:October 30 2017/

THE FORBIDDEN LOVE AFFAIR

WRITTEN BY:SEIRINSKY

Copyrights 2018 © All Rights Reserved

View More
Parental Guidance Suggested

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Seirinsky23

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime