The Forbidden Affair ( Tagalog ) - Horror&Thriller

/ Horror&Thriller / The Forbidden Affair ( Tagalog )

The Forbidden Affair ( Tagalog ) The Forbidden Affair ( Tagalog ) original

The Forbidden Affair ( Tagalog ) TFA

Horror&Thriller 9 Chapters 43.8K Views

Author: Seirinsky25

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

"My Short Story"

Isang sekreto ng nakaraan ang mauungkat sa hindi inaasahang pagkakataon,bumalik sya para sa isang mithiing makamit ang linimot nyang nakaraan para makamtan ang hustisya ng kanyang pagkamatay!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Matagal na syang nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari isang babae ang paulit ulit na humihingi nang tulong at nagmamakaawa noong una ay akala nya'y isang simpleng panaginip lang iyon,hangang sa halos gabi gabi na nya itong napapanaginipan at hindi na lang halos sa panaginip nya nagpapakita ang babaing walang mukha kundi pati narin sa realidad kaya natatakot sya sa mga nangyayaring kababalaghan kaya minabuti nyang umuwi ng kanilang probinsya at humingi na nang tulong sa kanyang Lola. Ngunit sa paguwi nya ay isang sikreto ang kanya malalaman na mayroong kaugnayan sa babaing humihingi ng tulong sa kanya.

Kung ano ito? Ay sya nating abangan.

[ DO NOT COPY MY STORY THIS IS MADE BY ME IF YOU DON'T WANT TO GET KARMA ]

Date started:October 30 2017/

THE FORBIDDEN LOVE AFFAIR

WRITTEN BY:SEIRINSKY

Copyrights 2018 © All Rights Reserved

View More
Parental Guidance Suggested

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Seirinsky25

Get More

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results