/ Romance / 32 in Calendar

32 in Calendar 32 in Calendar original

32 in Calendar 32IC

Romance 61 Chapters 176.6K Views

Author: NhicoDivelton

4.3 (28 ratings)

About Table of Contents

Synopsis

Masakit para kay Sarah na si Ethan ang kasama niyang bumuo ng mga pangarap ngunit sa ibang babae nito tinupad ang mga iyon. Hindi niya akalain na ang lalaking nagparamdam sa kaniya kung paano maging masaya ay siya rin palang magpaparamdam sa kaniya kung paano masaktan.

Maraming taon ang lumipas ngunit ang pagmamahal niya para kay Ethan ay hindi nawala. Akala niya ay kaya niyang itapon ang lahat ng pinagsamahan nila nito ngunit nagkamali siya. Sa hindi inaasahan ay nagtagpong muli ang kanilang mga landas.

Ikakasal na si Sarah at may sarili nang pamilya si Ethan ngunit ito pa rin ang nangingibabaw sa kaniyang puso. Hindi niya alam kung ang puso niya ang susundin o ang isip niyang isinisigaw ay ang pangalan ng lalaking mapapangasawa niya.

Kahit napakaraming taong hindi nagkasama sina Sarah at Ethan ay mahal pa rin nila ang isa't isa at kapwa nila hindi winakasan ang kanilang relasyon. Maibabalik pa ba ang dating tamis ng kanilang pagmamahalan?
Mapagbibigyan kaya sila ng tadhana upang sa unang pagkakataon ay magkasama nilang maipagdiwang ang araw ng kanilang anibersaryo kahit pa wala ito sa kalendaryo?

View More
General Audiences

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author NhicoDivelton

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime