/ Romance / WANTED HUSBAND [FILIPINO Novel]

WANTED HUSBAND [FILIPINO Novel] WANTED HUSBAND [FILIPINO Novel] original

WANTED HUSBAND [FILIPINO Novel] WH

Romance 84 Chapters 461.5K Views

Author: msj

4.7 (38 ratings)

About Table of Contents

Synopsis

Ipaglalaban mo ba ang pagmamahal na ginagamit ng kalaban laban sa mahal mo?

************************************Hindi madali ang maging isang Ellah Lopez na apo ng isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa buong lugar ng Zamboanga na si Don Jaime Lopez.

Tinitingala at iginagalang ang kanilang pangalan.

Tila siya isang rosas na matingkad ngunit punong-puno ng tinik.

Walang kahit sino ang makakalapit nang hindi dumadaan kay don Jaime.

Isa siyang natatanging kayamanan ng isang Jaime Lopez.

Subalit buong buhay ng dalaga ay wala siyang ibang ginawa kung hindi patunayan ang kakayahan sa paningin ng kalaban bilang kaisa-isang tagapagmana ng kumpanya.Hinahanapan din siya ng kanyang lolo ng mapapangasawa upang maging katuwang sa kumpanya.

At dahil sa kanyang estado sa lipunan ay palaging nanganganib ang buhay ng dalaga kahit pa may nagbabantay sa kanya.


Napili ng don bilang guwardya ang isa sa pinakamahusay at pinakamagaling na si Gian Villareal upang maging tagapagbantay ng apo nito.

Ngunit minahal ng binata ang amo.

Minahal ng lihim.

At sa kanyang pagsisilbi sa pamilya Lopez ay unti-unti niyang natuklasan ang mga lihim dito.


Saka niya nalamang hindi ang gaya niya ang hinanahap ni Don Jaime bilang mapapangasawa ng apo nito.

Ginagamit din ng kalaban ng dalaga ang pag-ibig niya laban dito.

Ang tanging paraan lang upang mailayo ito sa kapahamakan ay ang kanyang tuluyang paglayo at kalimutan ang lihim na natuklasan.

▪▪▪

"Minsan kailangang gumawa ng masama upang maisakatuparan ang kabutihan."

View More
Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author msj

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results