/ Romance / Looking Over You (Tagalog)

Looking Over You (Tagalog) Looking Over You (Tagalog) original

Looking Over You (Tagalog) LOY

Romance 45 Chapters 191.9K Views

Author: iamjewelrie

4.2 (16 ratings)

About Table of Contents

Synopsis

Dahil sa kagipitan sa perang pinansyal na pagdesisyunan ni Ehna na huminto muna ng pagaaral upang makatulong sa kanyang pamilya. Dahil sa pagkakautang sa mga Mondrian ay nagpasya siyang magtrabaho sa Hacienda kapalit ng pagkakautang ng pamilya nila rito.
Lingid sa kanyang pagkakaalam ay naging isa siyang personal maid ng kaisa-isang anak ng pinakamayamang Negosyante sa barrio nila na si Zion Heteros Mondrian isang gwapong binata na walang pakielam sa mga taong nakapaligid dito, dahil sa kanyang kalagayan at masaklap na nakaraan. Dahil kasi sa aksidente ay nabulag ang binata.
Sa pananatili ng dalaga sa hacienda ay matutunan kaya niyang paamuhin ang binata gayong ito na mismo ang nagbibigay ng pagitan sa paglalapit nila?
Tuluyan na kaya nitong buksan muli ang puso at harapin ang kanyang bagong mundo?
Paano kung malaman nila ang isang kagimbal gimbal na rebelasyon na maaaring babago sa pagtitinginan nilang dalawa?

View More
Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author iamjewelrie

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime