/ Romance / Jigsaw Hearts

Jigsaw Hearts Jigsaw Hearts original

Jigsaw Hearts ROMANCE

Romance 39 Chapters 32K Views

Author: selimwarrior

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"If it's not compatible, find another."

KAPAG nagmahal ka ng taong wasak na kailangan mong isugal hindi lang ang puso mo kundi ang sarili mo. Maari kasing matapos ang sinimulan mo na kayong dalawa na ang wasak.

Kung pwede nga lang na nabubuo ang taong mahal mo habang ikaw naman iyong nawawasak ngunit hindi naman ganun. Parehas kayong nawawasak.

Iyan ang nasa isip ni Sam nang nakipagkasundo siya kay Zohar na maging rebound nito.

Alam niyang mahirap palitan ang babaeng unang minahal nito pero kakayanin niya ba? Ngunit wala na siyang planong sumuko. Mangyari na ang mangyayari. Susugal na siya ngayon. Kung hindi niya naipaglaban ang unang lalake na nagustuhan niya, ngayon ay ihahanda niya na ang sarili sa anumang magiging katupusan ng pagsugal niya.

Pero magtatagumpay kaya siya o baka ibang tao ang bubuo sa kaniya?

View More

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author selimwarrior

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results