/ Romance / Si Makisig at Si Maganda (Love is Beautiful) [COMPLETED]

Si Makisig at Si Maganda (Love is Beautiful) [COMPLETED] Si Makisig at Si Maganda (Love is Beautiful) [COMPLETED] original

Si Makisig at Si Maganda (Love is Beautiful) [COMPLETED] SMSM

Romance 132 Chapters 481.8K Views

Author: Feibulous

4.9 (143 ratings)

About Table of Contents

Synopsis

Isang trahedya ang nangyari isang linggo bago ang kasal ni Maki at Bea na siyang nagpabago sa kapalaran nilang dalawa.

Sa pangalan lang ba sila bagay?

******

Nakatingin siya sa lalaki at naghihinagpis ang kalooban niya.

Dumadaloy ang luha sa pisngi ni Bea na akala mo ay uubusin nito ang lahat ng natitirang tubig na nagmumula sa mga mata niya.

Lumapit ito para yakapin siya pero agad siyang umiwas.
"Bea, trust me..." mahinang sabi nito.

Mas matagal na nakatitig siya dito, mas lalo nitong pinapatay ang kalooban niya.

May mga bagay na hindi talaga tugma kahit napapanahon. May mga bagay na tugma, kahit hindi napapanahon.

May mga tao na kailangan lang ang isa't isa kaya nila mahal ang bawat isa. May mga tao na mahal nila ang isa't isa kaya kailangan nila ang bawat isa.

May mga tao na para sa isa't isa. At may mga tao na kahit pilitin nila, hindi sila ang magkakatuluyan sa bandang huli.

Minahal niya ang lalaking nasa harapan ng sobra-sobra. Halos hindi niya masabi ang mga salita pero kailangan sabihin.

"Ayoko na..."

Kapag doble-doble ang sakit. Doble-doble ang pahirap.

Sa mundo at sa panahon na iyon, alam niya na hindi pa napapanahon. They are not meant for each other, she guessed.


"A..alis na ko.. Paalam.."


*****


My First Love is a Problem Boy [COMPLETED]
At the end of the rainbow [COMPLETED]
Workplace Romantic [Pause]
Love Me, My Prince [on going]

*****

Photo © painted beauty (weibo)

View More
No One 17 and Under Admitted

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Feibulous

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results