/ Romance / Marry Me Or I Marry You! -Filipino (Completed)

Marry Me Or I Marry You! -Filipino (Completed) Marry Me Or I Marry You! -Filipino (Completed) original

Marry Me Or I Marry You! -Filipino (Completed) MMOIMY

Romance 150 Chapters 1M Views

Author: cringvargas2

4.5 (113 ratings)

About Table of Contents

Synopsis

Para kina Franki Avella at Argel Montero ang pagpapakasal ay para lang sa dalawang tao na nagmamahalan.

Franki Avella at Argel Montero - Parehong biktima nang Arrange Marriage nang kani-kanilang mga magulang.

Upang huwag matuloy ang arrange marriage ay nag layas si Franki. Nag disguise siya bilang isang pangit na babae sa katauhan ni Fancy, namasukan siya bilang kasambahay sa binata na si Argel Montero.

Tall, dark and handsome. Pinanganak na may gintong kutsara sa bibig, at madly inlove sa childhood friend nito na si Steffie.

Saksi si Franki sa naging kabiguan ng kanyang amo. Nakaramdam siya ng awa dito kahit na nga para silang aso't pusa kapag mag kasama.

Ngunit sadyang mapag-laro ang tadhana, dumating ang araw na parehong nahulog ang loob nila sa isat-isa.

May maganda kayang patutunguhan ang kanilang relasyon lalo na at alam niyang mahal pa din ng binata ang babaeng una nitong minahal.

Ano kaya ang magiging reaksiyon nila kapag nalaman nilang silang dalawa ang nasa likod nang Arrange Marriage?

Subaybayan ang love story nina Franki at Argel sa kuwentong pinamagatan.

"Marry Me Or I Marry You!"

View More
No One 17 and Under Admitted

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author cringvargas2

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime