/ Romance / AFTER ALL : My life has changed (Tagalog)

AFTER ALL : My life has changed (Tagalog) AFTER ALL : My life has changed (Tagalog) original

AFTER ALL : My life has changed (Tagalog)

Romance 28 Chapters 23.6K Views

Author: LadyGem25

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Kasabay ng pagkawala ng lahat ng kanyang alaala ang pagyakap sa kasalukuyan ni Angela. Ang bagong simula kung saan umiikot ngayon ang kanyang mundo. Simula ng magising siya bilang si Angeline Alquiza.

Pero sino nga ba siya? Hanggang kailan ba s:ya mananatili sa katauhan nito? Kung pwede nga lang sana gagawin n'ya ang lahat, h'wag lang mawala ang lahat ng meron siya ngayon. Lalo na ang mga taong napamahal na nang husto sa kanya.

Subalit paano kung patuloy siyang hinahabol ng kanyang nakaraan? May mga munting alaala na gumugulo sa kanyang isipan, mga masamang panaginip na nagmimistulang bangungot ng kahapon na alam niya at ramdam niyang maaaring may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Kung kaya't nanatili pa rin sa kanya ang mga tanong na..?

"Hindi kaya may kailangan pa siyang balikan?"

Pagkatapos ba ng lahat ng ito ano na ang susunod?

Hanggang dumating ang isang babaing gustong agawin ang lahat sa kanya, maging ang kanyang kaligayahan.

Mawawala ba ang lahat-lahat sa kanya, pati ba ang pamilya at ang lalaking mahal n'ya?_____


BY: MG GEMINI
@LadyGem25

View More
Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author LadyGem25

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime