/ Realistic Fiction / Ang Love Story ni Coffee

Ang Love Story ni Coffee Ang Love Story ni Coffee original

Ang Love Story ni Coffee

Realistic Fiction 32 Chapters 20.9K Views

Author: CaireneLouise

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Coffiana "Coffee"Manalastas, isang hopeless romantic na babaeng naniniwala sa mga stars, signs, charms and crystal. Sa paniniwala niyang iyon umaasa siya na isang araw, darating na yung lalaking nilaan para sa kanya. Ngunit nagawa na yata niya ang lahat at nasunod ang payo ng mga manghuhula pero nanatili pa din siyang miyembro ng samahan ng mga NBSB o No Boyfriend Since Birth.

Nang araw na susuko na siya muli niya nakita ang "first love" niyang si Jam Manalo. At mukhang umaayon sa sitwasyon niya ang tadhana. Kung dati ay di siya pinapansin nito, ngayon naman ay nag-iba ang ihip ng hangin. She had Jam's full attention now. At ang hindi niya in-expect is his love confession.

Pinagti-tripan ba siya nito? Dapat ba niya seryosohin ang mga sinasabi ni Jam? Paano kung masaktan lang siya?

View More
Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author CaireneLouise

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results