/ Horror&Thriller / TUKLAW

TUKLAW TUKLAW original
About Table of Contents

Synopsis

Sunod-sunod ang naganap na patayan sa lugar ng Antonio del Pilar. Isa-isang natagpuan ang bangkay ng mga kriminal na matagal nang wanted sa batas.

Ngunit ang ipinagtataka ng mga pulis ay kung bakit putol-putol ang katawan ng mga ito. Ang iba ay dinukutan pa ng utak at mga lamang-loob.

Bukod pa sa brutal na pagpaslang ay nakitaan din ang mga ito ng kamandag ng ahas na maaaring tunay na ikinamatay ng mga ito bago wasakin nang ganoon ang katawan.

Sigurado ang taumbayan, hindi magagawa ng isang pangkaraniwang ahas ang ganoong uri ng pagpatay. Nilalason muna ang biktima sa pamamagitan ng kamandag bago durugin ang katawan at dukutan ng lamang-loob.

Bumalot ang takot at pagtataka sa buong lugar. Nahihiwagaan sila kung sino o anong uri ng nilalang ang gumagawa ng misteryosong pagpatay. Isang tanong ang nabuo sa kanilang mga isipian...

TAO ba o AHAS ang pumapatay sa bayan ng Antonio del Pilar?

View More
Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author DravenBlack

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime