/ Fantasy Romance / His Prosaic Trophy

His Prosaic Trophy His Prosaic Trophy original

His Prosaic Trophy

Fantasy Romance 9 Chapters 3,386 Views

Author: Bluesundae20

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Maraming nagsasabing pag nahanap mo na raw ang makakasama mo sa habang buhay, ay huwag mo na daw ito papakawalan pa.

Itali mo na agad, pakasalanan mo na agad, bago pa mang maagaw ito nang iba...

Maituturing PINAKAMAHAL NA TROPEYO, para sa nakakarami ang makahanap ng ganitong klaseng pagibig,


pero...


Paano pag isang araw, nung handa ka nang pakasalan siya, ialay ang natitirang mga taon ng buhay mo, at makasama mo sa habangbuhay, ay bigla siyang umayaw at iniwan ka?


Dahil dito, gumuho ang mundo mo.. Nagbago lahat nang akala mo maayos, at pumangit lahat nang sa tingin mo'y maganda...


Maaayos at makakamit mo pa ba ang TROPEYONG minsan nang nawala sayo? TROPEYONG minsan nang naging sayo?

View More
Parents Strongly Cautioned

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Bluesundae20

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime