/ Realistic Fiction / That Nerd is My Wife

That Nerd is My Wife That Nerd is My Wife original

That Nerd is My Wife TNIMW

Realistic Fiction 6 Chapters 1,316 Views

Author: Myeonlyn

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

John Herby Melecio, lalaking in denial sa lahat ng bagay, palaging nakikipagtalo sa sariling utak, tuwing taliwas ang iniisip nito sa gusto nyang mangyari. At nakatali ang puso sa dati nyang kababata na ngayon ay wala na syang balita.Athea Marthalyn Dizon, literal na Maria Clara ng panahon, mas malala pa ata. Eah pano ba naman kasi hindi mo mawari kung tibo ba ito o sadyang conservative sa kanyang pananamit. May malalaking salamin sa mata, braces sa ngipin, mahabang palda na abot hanggang talampakan at tinernuhan ng malaking jacket na may hood, weird right? try to imagine how disgusting it. NERD!! Pero kahit na ganun, may boyfriend sya. Yun nga lang patago ang relasyon nila.
'Para naman ito sa ikabubuti mo' yan ang palaging sinasabi ng boyfriend nya.


Pano kung isang araw paglaruan sila ng tadhana? Matatanggap kaya ni Herby na mapalitan ang nilalaman ng puso nya, at mahulog sa isang "TITIBO-TIBONG MARIA CLARA" ? Ngunit paano naman sya nito masasalo gayung may minamahal na ito?

'Nagmahal,
Nasaktan,
Nag-ayos,
Ipinagkasundo,
Anong kinalabasan???'--------------------------------------------------------
#HerThea
#AltOn
#TiaBy

View More
General Audiences

Weekly Power Status

Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Myeonlyn

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime