87.09% The Bautista clan :Samuel / Chapter 27: Twenty seven

Read The Bautista clan :Samuel - Chapter 27 online

Chapter 27: Twenty seven

😢😢😢😢😢

"ewan ko sayong babae ka!, kahit kailan, hindi mo ginagamit yang utak mo!" sigaw ng mama ni Mikaela. Tahimik lang ang dalaga, she didn't even blink.

"kung meron kang utak, twenty seven ka pa lang, madami ka pang kailangang bayaran sa amin!," tahimik lang din ang ama ni Mikaela.

"pinag aral ka namin para makatulong sa pamilya, tignan mo yang kapatid mo, siya ang nakakatulong sa amin, eh ikaw? Magkano lang ba ang binibigay mo sa isang buwan?!" mataas padin ang boses na sambit ng mama nito.

"tama na yan Sella, nandiyan na yan, nasa tamang edad na ang anak mo, pakawalan mo na siya, ibigay mo na lang ang blessing mo sa kanila!"

"ano bang gusto niyong mangyari?, hindi ka naman siguro pumunta dito lalake, pag wala kang rason?" sikmat ng mama nito sa kanya.

"ma--"

"huwag kang sumabat Mika!"

"gusto kp hong hingin ang kamay ng anak niyo mam, sir, gusto na po naming magpakasal" mababang sambit niya sa mga ito. Nakita niya kung paano lumaki ang mata ng dalaga paglingon sa kanya.

"what are you saying Samuel?!" tumalon yata ng isang pulgada ang puso niya. Nasorpresa siya to the highest level!

"i love you baby, please marry me, be my wife, Mikaela!" ginagap nito ang dalawang kamay niya. Pinisil nito ang kanyang kamay subalit ramdam naman niyang nanginginig ito.

Napangisi siya. Marunong din palang matakot ang isang arrogant boss? Isang aroganteng Bautista, nanginginig dahil lang sa parents niya?

" babe, don't just grin, please tell me you want to marry me? Please?" he is pleading. Who is she to turn down this very gorgeous hunk who is proposing to her infront ofher parents?

"yes!, i will Samuel!" ngumiti siya dito ng matamis.

Nakahinga ng maluwag si Samuel. Akala niya i-turn down siya ng dalaga. Hindi niya hahayaang tratuhin siya ng ganon ganon lang ng kanyang ina. Kaya niya itong protektahan sa abot ng kanyang makakaya.

"grabe pala ang mama mo, babe" magaan nitong wika sa dalaga.  Nakaupo sila pareho sa kama, nakasandal sa head board ng kama.

"wala pa yan sa kalingkingan ng kung paano ako nabuhay sa bawat araw na nandito ako sa bahay noon, when i graduated high school, magkasakit ako, nahinto ako ng dalawang taon. I was already 19 when i entered college.

I studied well, because my sister is somewhat genius " tumawa ito ng pagak." she's always the first honor, the valedictorian, the pride of the family, name it all you want" her voice cracked.

"sshhh baby, tama na, kung hindi mo kayang mag kwento-_"

"i was a working student back in college. Jollibee, Macdonald even restaurants, nag waitress ako. Kasi diba magastos ang nursing course, pero ang allowance na binibigay ni mama ay half of the money that i should have weekly" tear fell down in Mika's chicks.

Kinabig niya ito at niyakap.

"triple ang hirap ko noon, lalo na ng nag start na akong mag dutu sa hospital, may mga pagkakataon na hindi na ako nakaka pasok sa part time job ko, good thing nandiyan lang sa tabi ko ang mga kaibigan ko, sila ang humatak sakin pataas.

Kahit anong hirap, nakaya kong magtapos, isang taon akong nagtrabaho sa isang resto bar. Awa ng Diyos nakapasa ako sa board exam, imbes na masiyahan si mama, nagalit siya, kasi yung kapatid ko, pang siyam siya sa top ten national board passers" she sob.

"tama na baby, please" awang awa siya sa dalaga. Ganito pala kasakit ang pinagdadaanan nito sa pamilya. Damn! How can he not make a way when she's hurting because of him?! He should have tried harder! Damn it!

" yung sinabi ni mama na madami pa akong babayaran, yung ginastos ko yun sa pag aaral" mapakla itong tumawa.

"you see, four years palang akong nasa magandang trabaho, pagkatapos komg makapasa, nag apply ako sa hospital, dalawang hospital, tig isang taon, bago sa hospital ng pinsan mo, pero simula ng pumasok ako don, hindi ko pa siya nakita" napatawa ito.

"my life is like this, i have family and yet feel so alone. Only my father can understand me, the way i am, i don't know why my own mother treats me this way, im doing my very best, you know" humikbi ito.

Niyakap niya ito ng mahigpit.

"sshhh, there's nothing wrong with you baby, you're great person, you have the wisdom, the great patience, the tolerance and your tough" suminghot ito saka humikbi ulit.


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Comment

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C27
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments (0)

Report inappropriate content
error Tip

Get More

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.