1889 - Sci-fi Romance

/ Sci-fi Romance / 1889

1889 1889 original

1889 1889

Sci-fi Romance 0 Chapter 25.7K Views

Author: MoonstarSolar

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Si Lara ay isang dalaga na nagmula sa Bataan, sa bansang Pilipinas, taong 2018. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nakapag-time-travel siya patungo sa nakaraan sa Pilipinas, taong 1889. Nagawa niya ang paglalakbay sa ibang panahon nang dahil sa Project 1889. Isa itong proyektong kasalukuyang pinag-aaralan ng kaniyang kapatid na si Leandro na magaling sa mga computer programs. Kasama rin sa pagtulong ang kaniyang nakababatang kapatid na si Lucas na siya namang gumuguhit ng kaniyang mga kailangan sa panahong iyon sa pamamagitan ng XP-Pen Artist 12 Pro na isang drawing tablet.

Sa kaniyang paglalakbay ay nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Sebastian Alonzo. Si Sebastian ay isa sa mga aristokrato ng kanilang bayan. Ang kaniyang pamilya ang isa sa mga maharlikang may pagmamahal sa mga taong kanilang nasasakupan. Sa una nilang pagkikita ay hindi kaagad sila nagkasundo. Naging masungit si Sebastian sa kaniya ngunit paglaon ay natutunan siyang mahalin nito kahit na hindi niya mawari kung saan nga ba nagmula ang dalaga. Gayun din naman si Lara para sa binata kung kaya't sila ay naging magkasintahan.

Nagkaroon ng isang hindi maipaliwanag na pangyayari sa kaniyang katawan si Lara. Unti-unti siyang nawawala at sa palagay niya ay bumabagsak ang kaniyang katawan. Nakausap niya ang isang matandang manggagamot at sinabi nitong kailangan niyang alamin kung bakit at paano siya makakabalik sa panahon kung saan siya nanggaling.

Ano kaya ang mangyayari kay Lara?

Ano kaya ang mangyayari sa pag-iibigan nila ni Sebastian?

Paano nila susuungin ang hamon ng buhay gayong sila ay ipinanganak sa magkaibang panahon?

Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig, kasaysayan, at paglalakbay sa ibang panahon.

Ginanap sa: Pilipinas, 1889 at 2018Highest rank achieved:

#1 in PhilippineHistory (May 31, 2019)

#4 in Historical Fiction (May 13, 2018)

Thank you! Thank you!

Parental Guidance Suggested

You may also Like

The story is coming soon

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author MoonstarSolar