A past with an alien - Sci-fi

/ Sci-fi / A past with an alien

A past with an alien A past with an alien original

A past with an alien APWA

Sci-fi 47 Chapters 27.9K Views

Author: Aedecember

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Sabik na sabik si Erier nang makatapak sa planetang Earth sa unang pagkakataon. Bilang natatanging mamamayang napili ng kanilang planeta ukol sa isang mahalagang misyon, ay naniniwala siyang magagawa niya ito ng matagumpay kahit na't ang ilan niyang mga kasamahan ay minamaliit ang kanyang kakayahan. Masasadlak siya sa kakaibang pakikipagsapalaran kung saan marami siyang makikilalang magpapabago nang kanyang mga pananaw sa buhay.

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Aedecember

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.