Alchemic Chaos: Fate - catalog

Volume 1

 1. 1
  Prelude Oct 10,2019
 2. 2
  Kabanata Uno: Balak Oct 10,2019
 3. 3
  Kabanata Dos: Ang larawan at ang kamatayan ng hari Oct 10,2019
 4. 4
  Kabanata Tres: Ang panganib ng damdamin Oct 10,2019
 5. 5
  Kabanata Kwatro: Ang kabayaran sa pagtitiwala Oct 10,2019
 6. 6
  Kabanata Singko: Ang misteryosong lalaki at ang gunita ng paghihiganti Oct 10,2019
 7. 7
  Kabanata Sais: Balatkayo Oct 11,2019
 8. 8
  Kabanata Siete: Pagsisisi Oct 11,2019
 9. 9
  Kabanata Otso: Pagsasanay (1) Oct 12,2019
 10. 10
  Kabanata Otso: Pagsasanay (2) Oct 12,2019
 11. 11
  Kabanata Nuebe: Ang silip sa nakaraan ni Xerxes Oct 12,2019
 12. 12
  Kabanata Dies: Misteryo ni Xerxes Oct 13,2019
 13. 13
  Kabanata Onse: Paggising sa natutulog na kapangyarihan (1) Oct 14,2019
 14. 14
  Kabanata Onse: Paggising sa natutulog na kapangyarihan (2) Oct 14,2019
 15. 15
  Kabanata Dose: Lakas na tuluyang magigising (1) Oct 15,2019
 16. 16
  Kabanata Dose: Lakas na tuluyang magigising (2) Oct 15,2019
 17. 17
  Kabanata Trese: Kira laban sa heneral (1) Oct 17,2019
 18. 18
  Kabanata Trese: Kira laban sa heneral (2) Oct 17,2019
 19. 19
  Kabanata Trese: Kira laban sa heneral (3) Oct 17,2019
 20. 20
  Kabanata Katorse: Lihim na kaganapan (1) Oct 19,2019
 21. 21
  Kabanata Katorse: Lihim na kaganapan (2) Oct 20,2019
 22. 22
  Kabanata Katorse: Lihim na kaganapan (3) Oct 23,2019
 23. 23
  Kabanata Kinse: Banta ng kasamaan (1) Oct 25,2019
 24. 24
  Kabanata Kinse: Banta ng kasamaan (2) Oct 28,2019
 25. 25
  Kabanata Kinse: Banta ng kasamaan (3) Nov 01,2019
 26. 26
  Kabanata Dise sais: Ang batang hari ng Krūō (1) Jan 06,2020
 27. 27
  Kabanata Dise sais: Ang batang hari ng Krūō (2) Jan 06,2020