All The Love in the World (TAGLISH) - Romance

/ Romance / All The Love in the World (TAGLISH)

All The Love in the World (TAGLISH) All The Love in the World (TAGLISH) original

All The Love in the World (TAGLISH)

Romance 8 Chapters 12.7K Views

Author: THEODDGIRL

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ano nga ba ang Love?
May pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kaibigan, pagmamahal sa alagang hayop at maski sa mga personal na bagay ay nagagawa nating mahalin. Pero para kay Laurah, isang babaeng naibibigay ang lahat ng luho ay wala ni isang pagmamahal na nakuha. Mukhang impossible pero possible.

Lumaki siyang walang ina at malayo naman ang loob sakanyang ama. Uhaw man sa pagmamahal ay nagawa niyang mabuhay mag isa. Hanggang sa makilala niya ang mga taong nagpabago ng kanyang buhay pero lahat ng magagandang bagay ay mayroon ring katapusan, nagkaroon ng hindi inaasahang trahedya at naiwan na naman siyang mag isa. Ang akala niyang mga kaibigang pang habang buhay ay pansamantala lang pala.

Dahil sa utos ng kanyang ama ay napilitan siyang mag-aral sa isang sikat na paaralan sa loob at labas ng bansa. Labag man sa loob pero tinanggap niya ito.Pero lingid sa kanyang kaalaman ay doon muli magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Lahat ng mga akala niyang tama ay mali pala. Ang akala niyang pamilyang tapat sakanya ay may nililihim pala sakanya? Ang mga hindi niya inakalang magiging kaibigan ay pamilya pa ang turing sakanya.

But how will love reach her cold heart when she is trying hard to avoid it.
Kahit man lamang ang maging masaya ay ipinagkakait niya sa kanyang sarili?

NOTE: Original story of ko po ito. (MAESTRAC).
Hope you enjoy.

Cherish those who around you no matter they are families or your friends. Don’t leave any regrets behind.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author THEODDGIRL

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.