Alpha Section (Tagalog) - Fantasy

/ Fantasy / Alpha Section (Tagalog)

Alpha Section (Tagalog) Alpha Section (Tagalog) original

Alpha Section (Tagalog)

Fantasy 29 Chapters 19.7K Views

Author: AteJanz

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ang Alpha Section ay isang naiibang grupo na inorganisa ng aming eskwelahan- ang Eastwood High- na kung saan, ayon sa mga nagkalat na haka-haka sa buong campus, ang mga pinaka-matatalinong estudyante lamang ang nakakapasok.

Subalit wala sa amin ang talagang nakakaalam ng mga sikretong bumabalot sa naturang section maliban lang sa mga kasapi nito...

At dahil sa isang 'di inaasahang paglipat ko sa section na ito, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko.

Ang pangalan ko'y Cedric Magbanua, isang freshman student. At ito ang aking kwento tungo sa pagtuklas ko sa mga misteryong bumabalot sa aking pagkatao, sa mga taong nasa paligid ko, sa buong Eastwood High...

At siyempre, sa Alpha Section.

***

Hello! Welcome to the world of Eastwood High. I hope you enjoy reading this.

Warning: This may contain typos and grammatical errors.

[Written in Taglish]

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author AteJanz

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)