Ang Lihim Ng Mga Larawan (Completed) by;CorazonSV - Horror&Thriller

/ Horror&Thriller / Ang Lihim Ng Mga Larawan (Completed) by;CorazonSV

Ang Lihim Ng Mga Larawan (Completed) by;CorazonSV Ang Lihim Ng Mga Larawan (Completed) by;CorazonSV original

Ang Lihim Ng Mga Larawan (Completed) by;CorazonSV ALNML

Horror&Thriller 47 Chapters 210K Views

Author: cringvargas2

4.1 (28 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Isang sikat na pintor si Mr.Calixto Vargas sa kanilang lugar sa bayan ng San Victoria at maging sa karatig bayan kung kayat madaming mga estudyante ang dumadayo sa lugar na iyon upang makita ang mga obra maestra nito.Ayon sa mga bali-balita ang mga larawan ni Mr.calixto ay makulay at buhay na buhay...Ngunit ayon din sa balita madame sa mga estudyante nito sa painting ang mga nawala din'g parang bula walang palatandaan kung nasaan ang mga ito.Pero hindi iyon naging hadlang sa ibang estudyante kabilang na sa mga ito si Alyssa Fransisco taga manila at isang college student na mahilig din puminta.Sa kagustuhan ng dalaga na madagdagan pa ang kanyang talento sa pag guhit at pag pipinta sumadya siya sa bayan ng San Victoria kasama ng ilang estudyante na katulad din niya na gusto ding makilala ang tanyag na pintor sa Bayan ng San Victoria.Ngunit sa ilang araw na pananatili nila sa Mansyon ng Pintor isa-isa din' g nawala ang mga kasama ni Alyssa nag ewan lamang ang mga ito ng mga natapus nilang painting.At sa ilang araw pa na pananatili ng dalaga sa mansyon madidiskubre niya ang lihim ng pintor.
Ano nga ba ang kayang gawin ng mga paintbrush na pag mamay ari ng pintor?
Matulungan pa kaya ni Alyssa ang kanyang mga kasama kung maging siya ay isa na din sa magiging biktima nito..
Subaybayan ang kwento na pinamagatan na.."Ang Lihim Ng Mga Larawan.''

No One 17 and Under Admitted

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author cringvargas2