Ang Manika (tagalog) - Horror&Thriller

/ Horror&Thriller / Ang Manika (tagalog)

Ang Manika (tagalog) Ang Manika (tagalog) original

Ang Manika (tagalog) AM

Horror&Thriller 53 Chapters 82.4K Views

Author: cringvargas2

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

"Bakit ang dungis mo na naman?" Tanong ni Marilyn sa pamangkin.

Mula ng mamatay ang mga magulang ng bata siya na kumupkop dito,naging pangalawang ina siya sa bata.

"Si dolly po kasi,sabi ko sa kanya ayokong mag laro pero nagagalit siya." Tukoy ng bata sa hawak na manika.

Nasundan naman ng tingin ni Marilyn ang manikang hawak nito. Pero dahil walong taon palang ang kanyang pamankin ay hindi niya pinansin ang sinabi nito.

"Anong ginagawa ni Dolly kapag nagagalit siya?" sinakyan niya ang sinabi ng pamangkin.

"Minsan tita nag papalit po kami,minsan ako ang nasa loob ng kahon at siya naman po ay magiging tao."

Naguluhan si Marilyn sa sinabi ng pamankin,natatawang ginulo niya ang mahabang buhok nito.

Isang araw may nakita siyang isang maputing batang babae hawak nito ang kahon kung saan nilalagay niya ang manika ng kanyang pamankin,pinagalitan niya ito sa pag aakalang kukunin ang manika.Galit na pinaalis niya ang bata,alanganin ang mukha ng batang babae na umalis pero dahil tinakot niya ito na papaluin ,bigla itong kumaripas ng takbo.

Ngunit ganun nalang ang hilakbot na kanyang nadarama ng makita ang manika sa loob ng kahon.

"Mayaaaaa!!!!!!!!!!"

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author cringvargas2

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results