Forum Download app Gifts
100% ARIEL MAY LEDESMA / Chapter 1: Chapter 1

Read ARIEL MAY LEDESMA - Chapter 1 online

ARIEL MAY LEDESMA original

ARIEL MAY LEDESMA

Author: Elay_Valencia

© Webnovel

Chapter 1: Chapter 1

"Ariel bilisan mo kumilos at male-late na tayo sa first day mo sa work.alalahanin mo ako nag pasok sayo sa night club na yun bilang waitress kahit hindi naman hiring ngayon sa amin pasalamat ka sakin bakla at malakas ako sa manager namin"- angil ni Cynthia na dancer sa club at kaibigan nyang matalik.

"oo na bakla, salamat ng marami gusto ko kasi matupad ang pangarap kong debut na alam naman nating hindi maibibigay sakin ng nakalakihan kong kamag-anak. kung nandito lang sana ang kuya ko hindi ito mangyayari sakin" pagdadrama ni ariel.

c ariel ay 17 year's old at nag-aaral sa shine University sa kursong buiseness management. isa syang working student.

"dalian mo,aalis na ung jeep bakla" pagmamadali ni Cynthia.

"eto na..eto na... baklang to pasalamat ka love kita friend, kung hindi tinulak na kita sa kanal" ariel.

"ma para.para sasakay kmi" sigaw ni ariel.

"bakla ang sikip naman dito" angil ni Cynthia.

"oo bakla, ang sikip nga. ang sikip ng damit mo para sayo, kaloka nakaka-hinga ka pa ba?" puna ni ariel sa kaibigan.

"of course bakla, eto ang tinatawag na fashion. palibhasa wala kang alam sa fashion tignan mo ung damit mo lakas maka-manang teh." puna ni Cynthia kay ariel na d maipinta ang mukha.

"sana bakla sinunod mo kasi yung gusto kong ipasuot sayo e." pahabol ni Cynthia.

"hay.. naku manahimik ka, ano yung kita na kaluluwa ko? baka marami ako mapatay ngayong araw pag yun suot ko." pagalit ni ariel.

"bakla, masisi mo ba cla pag nanyari yun. friend ang puti mo ang kinis ng legs mo ang ganda mo pa, kung ako yan gagamitin ko yan para maka.bingwit ng mayaman. saka bakla may lahi kaba? ang tangkad mo kasi 5"7."puna sa kanys ni Cynthia. hindi nalang sinagot ni ariel ang tanong ng kaibigan dahil bababa na cla papasok sa trabaho ni Cynthia.

"bakla good luck sa interview, galingan mo. at ako'y didiretso na sa loob malapit na kasi akong sumalang mag aayos pa ako." Cynthia.

"cge, bakla. salamat" ariel.


Load failed, please RETRY

New chapter is coming soon Write a review

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C1
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.