BARBARA : The Player (Completed) - Teen

/ Teen / BARBARA : The Player (Completed)

BARBARA : The Player (Completed) BARBARA : The Player (Completed) original

BARBARA : The Player (Completed)

Teen 23 Chapters 13.7K Views

Author: Annie_writes

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Myembro si Barbara ng isang grupo na walang pangalan. Isang samahan na nabuo noong sila'y nasa edad trese - kinse. Mga babaeng inihanda upang maghiganti sa mga taong hindi kayang salingin ng batas at gobyerno. Dahil sa isang misyon, kinailangan niyang mamasukan sa isang club upang hanapin ang isang grupo ng mga negosyante na may personal na kasalanan sa kanya.At nakilala nya sa lugar na iyon si Zander, ang lalaking may lihim na motibo rin sa lugar na iyon.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Annie_writes

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.