Forum Download app Gifts
41.46% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 17: Chapter 16-Childhood Friend

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 17 online

Chapter 17: Chapter 16-Childhood Friend

"Ayos ka lang? Huwag ka ng umiyak nang dahil sa kanya. Matuto kang mag-move on malay mo hindi talaga kayo para sa isa't isa," nakangiting sabi niya habang nakatulalang nakatingin lang siya sa lalaki.

"A-Alec? Ikaw ba talaga 'yan o nanaginip lang ako?" tanong niya habang nakatingin lang kay Alec.

Dahil sa gusto niyang siguruhing totoo ito ay lumapit pa siya kay Alec at kinurot ang dalawang pisngi nito.

"A-ray na-man!" sabi ni Alec habang hawak niya pa rin ang kanyang pisngi. Huli na nang ma-realize niya na totoo 'to kaya agad niyang binitawan ang pisngi nito. Pagkatapos ay lumayo siya ng limang hakbang mula sa lalaki.

"So-sorry Alec, I thought hindi ka totoo kaya ko ginawa 'yon," natatarantang sabi niya habang hindi makatingin kay Alec ng diretso.

"It's okay, alam kong nagulat kita dahil sa biglaan kong pagsulpot. Akala ko kasi kung sino ang umiiyak no'ng naglalakad ako papunta sa bench. Para ka kasing pusa kung umiyak e ngiyaw ka nang ngiyaw pero siyempre mas maganda ka naman sa pusa," nakangiting sabi nito habang nakahawak sa namumula niyang pisngi.

Tulala lang siya habang nakatingin kay Alec. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya habang nakaharap dito.

"Is this for real? Ikaw ba talaga si Alec Montemayor?" mahinang bulong niya habang kinukurot-kurot ang kanyang braso. Baka sakali kasing magising siya sa katotohanang wala talaga si Alec sa kanyang harap at nasa panaginip niya lang 'to kausap.

"Yes! Ako nga 'to, hindi ka ba naniniwala?" nakangiting sabi ni Alec sa kanya habang nakatingin. Kita niyang nakalagay ang dalawang kamay nito sa kanyang bulsa.

"Shocks! Kahit saang anggulo ko siya tingnan ang guwapo niya talaga!" nagwawalang sabi niya sa kanyang isip.

"Ahhm…pasensya na hindi kasi ako makapaniwalang kinakausap mo ako ngayon. Kasi nga diba isa ka na sa mga sikat ngayon na boys dito sa school natin. Kumusta na? Ang tagal nating hindi nagkausap ng ganito. Iba na talaga ang hatak nang makapal na kilay at matangos mong ilong sa mga babaeng estudyante," alanganing sabi niya habang matamang nakatingin dito.

Naglakad si Alec palapit sa kanya. Pagkatapos ay umakbay.

"Pasensya na Kyenn…" malungkot na sabi nito. "Hindi ko namang gustong magbago ng pakikitungo sa 'yo nun pero ngayon babawi ako sa 'yo. Kaibigan mo pa naman ako di ba?" nagpapa-cute na sabi pa ni Alec habang nakatingin sa kanya.

Pakiramdam niya na kapag tumagal pa sila sa gano'ng ayos ay sasabog na parang bulkan ang kanyang puso sa sobrang pagwawala nito. Kaya mabilis niyang inalis ang braso nito sa kanyang balikat. Isa pa baka mamaya may makakita na fan girls niya na nakaakbay sa kanya ay isipin pang may relasyon sila tapos maging headlines pa sila sa buong school.

Baka atakihin sa puso ang daddy niya kapag nalaman nito na may lalaking nakaakbay sa kanya ngayon. Tapos idagdag pang may asawa siyang Beast kaya kailangan niyang umiwas kahit na ayaw ng puso niya. Minsan

Nagulat si Alec sa ginawa niya pero agad ding napalitan ng simpleng pagngiti. "Oo nga pala, may asawa ka na. Hindi na pala kita dapat inaakbayan katulad ng dati noong mga bata pa tayo."

Nakita niyang may sumilay na lungkot sa mga mata nito habang tahimik na nakamasid sa kanya.

"Ayos lang 'yon nuh! Ang bigat kasi ng braso mo e! Parang may bato sa loob kaya kinailangan kong tanggalin. Saka mahirap na makita tayo ng mga fans mo na nakaakbay ka sa akin baka gawin pang malaking issue," natatawang sabi ni Khrystal habang pilit na pinapasaya ang atmosphere dahil pakiramdam niya ay ang awkward na sila lang ang magkasama.

"Sabagay!" sagot ni Alec sabay ngiti. "Oo nga pala, kumusta naman ang pagiging Mrs. Montecillo ni John Rancel?"

"Ahhh… a-ayos lang naman! Hanggang ngayon nasa adjustment phase pa rin ako. Tapos asawa ko mas matanda pa sa akin ng sampung taon. Siyempre parang anak o kapatid niya na ata ako. Ang masasabi ko na lang ay napakahirap palang mag-asawa ng wala pa sa tamang edad o wala pa sa isip ang mag-asawa."

Hindi niya maiwasang malungkot sa tuwing naiisip niya na nagkaroon siya ng asawa in an instant na hindi niya man lang minahal o naramdamang special sa puso niya.

"I know na nahihirapan ka pero kung sa tingin mo ay hindi mo na kaya ay nandito lang ako para sa 'yo. Sige baka ma-late ka na sa first subject mo. Exam niyo ngayon diba? Good luck!" nakangiting sabi ni Alec sa kanya.

"Mabuti pinaalala mo sa akin. Muntik ko ng makalimutang may exam pala kami," nakangiting sagot niya. "Bye at salamat, Alec sa time!" sabi niya sabay talikod.

Gustuhin man niyang mag-usap sila nang matagal ay hindi puwede dahil exam nila ngayon. Mabuti na lang ay pasado alas-siyete pa ang simula ng exam nila kaya sakto lang ang pagdating niya sa classroom nila.

Habang naglalakad ay hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa nakausap niya ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. "Bakit kasi ngayon ka lang nagparamdam?"

"Hoy Kyenn! Para kang baliw na ngumingiti-ngiti habang naglalakad tapos biglang sisimangot," natatawang sabi ni Dan sa kanya sabay kurot sa kanyang pisngi.

Para silang kabute na sumusulpot na lang kung saan-saan. Bakit ba kasi nagkaroon siya ng kaibigang tulad nila?

"Oo nga Kyenn! Naku bilisan mo na baka ma-late pa tayo sa exam natin. Mamaya ka na mag-day dreaming habang naglalakad," dagdag pang sabi ni Shaira.

"Hay naku! Mga kaibigan ko ba talaga kayo? Napaka-supportive niyo ha? Naku, makakaganti rin ako sa inyong dalawa kapag may nanligaw sa inyo, kung magkaroon nga kayo," inis na sabi niya sa dalawa at mabilis na naglakad papunta sa elevator. Mabuti na lang ay sila lang tatlo ang sasakay kaya hindi masikip.

Naririnig niya ang dalawa na patuloy pa rin na nagkukuwentuhan pero nagbingi-bingihan na lang siya. Baka mamaya kung saan na naman mapunta ang usapan nila. Simula noong nag-asawa siya ay wala na silang ginawa kung hindi ang pagtripan siya. If I know naiinggit lang silang dalawa kasi may asawa na siya tapos sila, wala ni isa mang nagtangkang nanligaw. Paano ang taas ng standard nilang dalawa pagdating sa mga lalaki.

Nakarating na rin siya sa classroom at umupo. Mabuti na lang nakapag-review siya kagabi kaya hindi siya nagkukumahog na mag-aral pa. Iniisip niya pa rin 'yong pag-uusap nila kanina ni Alec. Hindi niya pa rin maiwasang hindi mapangiti tuwing naaalala niya na inakbayan siya nito at nagkausap ulit sila.

Sa kabilang banda ay nagu-guilty din siya sa sinabi niya kanina kay Beast. Mamaya magso-sorry na lang siguro siya. Depende kung si John siguro ang magsisimulang makipag-usap sa kanya. Mayamaya ay nakita niyang sumenyas ang kaklase niyang si Sheron, tanda na nandyan na si Professor Gia. Kaya lahat sila ay umayos na ng upo at naghanda na para sa pagdating nito.

Itutuloy...


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C17
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.