Book of You and I - Teen

/ Teen / Book of You and I

Book of You and I Book of You and I original

Book of You and I BOYAI

Teen 21 Chapters 18.5K Views

Author: perfectlydifferent

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

She's an independent girl. Hindi niya alam kung sino ang totoong pamilya niya, may Nanay Ester nga siya pero hindi ito nagtagal sa kanya.

Yes! She's alone since she was 12 years old. She's working so hard to keep her life.

Until the day of her highschool life. There was someone, bothering her simple life.

Taong bumago sa simpleng pamumuhay niya. Akala niya trip lang ito ng lalaki. Pero noon lang pala may lihim na pagtingin na ito sa kanya.

There's a happy moments together with kilig factor, na akala niya friendly lang talaga ito.

Pero hindi niya alam there's a reason na pala behind that all.

May hint siya.

Pero hindi niya pinansin ito kasi hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari, aside sa bata pa ito, hindi ito pwedeng mangyari dahil alam niya siya lang ang masasaktan kung pakikinggan niya ang puso niya.

Until the day na, tulad ng napapanood natin sa pelikula o nababasa sa libro. Hindi mawawala ang kontra bida. There was a girl change her thought dahil umaalig-aligid ito sa lalaki.

Then she realize.

Mahal niya ito.

Hindi niya kayang mabuhay na wala ito.

Oo, mahal niya ang lalaking bigla na lang pumasok sa buhay niya. She do everything, para kausapin ang lalaki.

But its too late.

She's late.

Someone get him from her.

Mababalik pa ba niya ang dating masayang pagsasama nila kung alam niyang hindi na ito pwede?

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.