BrightWing: Colliding Destinies - Fantasy Romance

/ Fantasy Romance / BrightWing: Colliding Destinies

BrightWing: Colliding Destinies BrightWing: Colliding Destinies original

BrightWing: Colliding Destinies

Fantasy Romance 4 Chapters 1,383 Views

Author: Jaeron300

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ang Kontinenteng EKLESTA. Ito ang pinakamaliit at neutral na kontinente  na binubuo ng 13 na bansa na may 30 milyong mga naninirahan at nababalutan ang kalupaan maging ang katubigan nito ng magic at misteryo.

Magic ay bahagi ng pang-araw-araw na aktibidad ng mga nilalang at ganoon din ang kanya-kanyang mga serbisyo na may kalakip na bayad.

Kaya ang ilang  mga Alliance Leader ng mga naunang henerasyon, nakaisip na gawin ang mahika para sakanilang sariling kabuhayan mula sa paggawa nila ng mission system na may kalakip na pabuya, ang mga malalakas at mabubuting mga leader ay tinawag na mga Saint. Bilang halimbawa, upang maging modelo ng kabutihan sa mga komunidad.

Ang mga salamagkero ay nailalabas ang kanilang potensiyal sa paggamit ng salamangka kapag sila ay palaging napapalaban at nasasanay, kaya karamihan sakanila ay kasali sa iba't ibang Squad Aliances, na nakakalat sa buong kontinente ng Eklesesra.

Isa sa mga ito, Ang espesyal na Alliance, na kung saan ngayon, ay nagdudulot ng kapanganakan sa maraming mga alamat ng kabayanihan, pakikipagkapwa-tao at pagsasakripisyo. 

Ang pangalan nito ay: Bright Wing.

Parental Guidance Suggested

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Jaeron300