Forum Download app Gifts
0.3% Bringing the Nation's Husband Home (Tagalog) / Chapter 3: Bringing the ‘Nation's Husband’ Home (3)

Read Bringing the Nation's Husband Home (Tagalog) - Chapter 3 online

Chapter 3: Bringing the ‘Nation's Husband’ Home (3)

Translator: LiberReverieGroup Editor: LiberReverieGroup

Tinignan ni Lu Jinnian si Qiao Anhao na tila ba papatayin niya ito. Nagtitiimbagang niyang binitawan ang kanyang mga salita, bago nito tinanggal ang kamay niya sa leeg ni Qiao Anhao at hindi niya na pinansin pa ito.

"Maglaro ka hanggang sa mamatay ka!" ani ni Lu Jinnian sa kanyang isipan.

Na-nginig ng bahagya ang mga pilikmata ni Qiao Anhao. Nanatili siyang nakasandal sa dingding hanggang sa marinig ang malakas na kalabog ng pintuan. Saka niya lamang nalunok ang namuong laway niya sa kaba. Sa pagod, napadausdos siya pababa, at nag-unahang lumabas ang luha sa kanyang mga mata.

"Bakit naman ibibigay ni Qiao Anhao ang sarili niya para lang umarte sa 'To the End of Time'?" Nag-tatakang tanong ni Lu Jinnian.

Nais niya lang naman na itago ang tunay niyang nadarama. Ang pag-ibig na matagal niyang ni-lihim. Ang katotohanang mahal niya si Lu Jinnian. Sa nakalipas na labing tatlong taon, siya lang ang tangi niyang inibig ngunit ni minsa'y hindi niya ito nagawang masabi sa kanya.

Naisip niya na kung itatago niya ang kanyang nararamdaman ay magiging maayos ang lahat. Ngunit, hindi niya inaasahang dahil sa kalasingan ay isisiwalat niya ang matagal niya ng tinatago. Masyado siyang na-kampante sa sarili.

Kahit na nagalit si Lu Jinnian sa kanya, nakatanggap parin siya nang tawag mula sa crew ng 'To the End of Time', kailangan niya raw pumunta para sa audition sa loob ng tatlong araw.

Hindi niya alam kung mula sa direktor ang desisyon o kay Lu Jinnian

Hindi mahaba at di rin naman maiksi ang mga eksena niya sa drama na ito. Hindi ito ang main role pero hindi rin isang extra. Ang gagampanan niyang role dito ay higit na maganda kumpara sa mga nauna niyang ginampanan.

Dahil sa ang role na ito ay nakuha sa hindi angkop na paraan, ang audition ay pang pormalidad na lamang. Pagkatapos nito ay pumirma na siya ng kontrata.

Tatlong araw ang nakalipas, opisyal nang kasali si Qiao Anhao sa teleseryeng ito. Samantalang umalis naman si Lu Jinnian papuntang Rome para sa kanyang bagong pelikula.

Matapos ang isang gabi ng kanilang pagsasama, ang mag-asawa ay nagkahiwalay na kanilang paroroonan...

Nakaraan ang tatlong buwan at natapos rin ang pagkuha sa 'To the End of Time'. Matagumpay nila itong tinapos sa isang mamahaling mansyon. Narentahan nila ito sa halagang 30 Million Dollars. Masayang nagdiriwang ang lahat habang ang direktor na siyang pinakamasaya ay nag-book sa Jing Chen Hotel ng isang buong palapag para sa isang munting salu-salo. Natapos sila ng bandang alas tres ng hapon. Kinakailangan nilang mag-ayos pa kung kaya't alas otso pa ng gabi gaganapin ang salu-salo.

Sa mga nakalipas na buwan ay nasa Rome parin si Lu Jinnian para sa bago niyang pelikula. Ngunit kinailangan niyang bumalik sa bansa para asikasuhin ang mga problema sa kanyang kumpanya.

Dahil sa limitado ang kanyang oras, wala na siyang panahon para magpahinga pa. Pagkalapag ng eroplano ay diretso na itong pumunta sa kanilang meeting.

Nagtagal ito mula 3 pm ng hapon hanggang 6 pm ng gabi. Pagkatapos ng meeting, nakasunod kay Lu Jinnian ang kanyang assistant papunta sa kanyang opisina. 

"Mr. Lu, naka-book na ako ng flight papauntang Rome. May labing limang oras pa kayo para magpahinga bago ang susunod mong eksena."


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Gifts

Gift -- Gift Received

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C3
Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.