/ Fantasy Romance / Deal With A Vampire Boss (TAGALOG NOVEL)

Deal With A Vampire Boss (TAGALOG NOVEL) Book Deal With A Vampire Boss (TAGALOG NOVEL) Book original

Deal With A Vampire Boss (TAGALOG NOVEL) Vampire Romance

Fantasy Romance 13 Chapters 85.6K Views

Author: BMBlackKath25

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

"Wala kang ibang gagawin kung hindi ang ipagbuntis lamang ang anak ko na lalaki."

"Lalaki? Paano kung hindi lalaki?" hindi makapaniwalang tanong ni, Ruby.

"Sigurado ako na lalaki ang ipagbubuntis mo,"

Tahimik na tumango lamang si Ruby, at tinanggap ang alok ng isang estranghero na lalaki na ngayon lang niya nakita at kapalit nito ang isang malaki ng halag na magpapango ng buhay nila.

WARNING SPG ALERT!

----------
Cover created by: DareMe19 โค

Parental Guidance Suggested

Fans

 1. Leonard_Reyes_9804
  Leonard_Reyes_9804 Contributed 1
 2. marienel_altis
  marienel_altis Contributed 1
 3. Daoist2Nltjo
  Daoist2Nltjo Contributed 1

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author BMBlackKath25