Devron Academy (Tagalog) by MaryJoyInaudito full book limited free

/ Fantasy Romance / Devron Academy (Tagalog)

Devron Academy (Tagalog) Devron Academy (Tagalog) original

Devron Academy (Tagalog)

Fantasy Romance 0 Chapter 144.5K Views

Author: MaryJoyInaudito

4.84 (17 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Welcome to Devron Academy !

Handa ka na bang makipag salamuha sa mga taong hindi ordinaryo. Sa mga taong may mga kapangyarihan.

Makakaya mo kaya makipagkaibigan sa kanila?

Paano kung malaman mo na isa ka din pala sa kanila? Anong gagawin mo? At bibigyan ka pa ng mission na hanapin ang apat na magical stone na kasama ang sa unang akala mo ay mga weirdong tao.

Magtagumpay kaya kayong hanapin yun o mabibigo kayo at mamamatay?

Samahan natin si Luna sa kakaibang karanasan sa Devron Academy kung saan ang lahat ng bagay o mapatao man ay puno ng MAHIKA!

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

The story is coming soon

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews