Diary of a Fat girl named Twynsta (Finished) - Teen

/ Teen / Diary of a Fat girl named Twynsta (Finished)

Diary of a Fat girl named Twynsta (Finished) Diary of a Fat girl named Twynsta (Finished) original

Diary of a Fat girl named Twynsta (Finished)

Teen 20 Chapters 14K Views

Author: Missrxist

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Twynsta Ranillo was the prettiest girl in grade school; she has a lot of friends and schoolmates who wanted to be friends with her. Yasser Marta was an unattractive big fat boy with a low self confidence. Sila ay bestfriends no'ng grade school ngunit nagkawalay at ipinangakong magkikita after ten years.

Twynsta was being bullied in school, napabayaan kasi siya sa kusina kaya lumaki siyang parang balyena—she is now a big fat girl! Para inggitin ang mga bumu-bully sa kanya, pinalabas niyang boyfriend niya ang lalaking kasama niya sa kanyang cell phone hanggang sa kumalat ang larawan sa buong campus.

Enter Yasser Marta who grows up very handsome and cool. At hindi alam ni Twynsta na ang lalaking ipinagkalat niyang boyfriend niya sa buong campus ay ang kababata niya—things get complicated and ironically, nag-aaral din pala ang lalaki kung saan siya nag-aaral.

Sooner, nalaman niya ang katotohanan na si Yas na kababata niya at si Yasser na pretend boyfriend niya ay iisa—at nahiya siyang malaman ng binata ang buong katotohanan lalo na ang makita siya sa gano'ng hitsura. Kaya pinagpanggap niya ang pinsan niya—na siya ito—at kung kailan okay na ang dalawa, saka naman siya na-in love sa kababata!

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Missrxist

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.