Disastrous Daydream Come True - Realistic Fiction

/ Realistic Fiction / Disastrous Daydream Come True

Disastrous Daydream Come True Disastrous Daydream Come True original

Disastrous Daydream Come True

Realistic Fiction 1 Chapter 893 Views

Author: RASSEL

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Labis nasaktan si Hunter nang makipaghiwalay sa kanya si Ingrid. Handa na sana niya itong pakasalan. Handa na ang lahat, ang babae nalang ang kulang. Ngunit ang hindi niya alam na may mas sasakit pa doon nang matuklasan niyang ang Ama niya ang ipinagpalit sa kanya ni Ingrid.

Nakahanap ng pagkakataon si Hunter na makaganti sa babae nang makilala niya ang kapatid ni Ingrid --- si Angela.

Walang ibang pangarap si Angela mula pagkabata niya kundi ang makaranas ng love story gaya ng mga sinusulat niyang pocketbooks. All that magical fairy tale is all she dreamed of.

Pero walang kaalam alam si Angela na ang Prince Charming pala niya ang wawasak sa magical na mundong meron siya. Paano pa siya makakapagsulat ngayong hindi na niya pinaniniwalaan ang isinusulat niya?

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author RASSEL

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.