Forum Download app Gifts
83.33% Fated Series 1: Painted Fate(BxB) / Chapter 15: CHAPTER 13

CHAPTER 13 - Fated Series 1: Painted Fate(BxB) - Chapter 15 by PoisonousHistorian full book limited free

Chapter 15: CHAPTER 13

YOURN

TULALA lamang ako habang nakatingin pa rin sa bandang pwesto ni Edrada kanina. Umalis na ito sakay ng itim na van ng may sumundo sa kanya, ngunit hanggang ngayon ay  paulit-ulit ko pa ring naririnig ang tinig nito.

Ang lahat ng mga sinabi nito sa akin kanina ay parang isang musika na masarap pakinggan sa pandinig.

Ang mga mata nito na nagsasabing 'magiging maayos din ang lahat'.

Ang sinserong nakikita ko sa mga mata niya at nahihimigan sa tinig niya ang lalong nagpagulo sa nararamdaman ko.

Talaga bang familiarity lang itong nararamdaman ko? Hindi ba ito isang attraction sa taong 'yon?

Gusto ko iwaksi sa isipan ang mga bagay na lalong nagpapagulo sa nararamdaman ko. Alam kong may mali. Alam kong nadadala lamang ako ng panaginip ko, alam kong straight ako dahil kahit na may kaunting kembot ako sa pagkilos ay hindi  kailanman ako nakaramdam ng atraksyon sa kapwa ko lalaki.

"Kuya," tinig ng aking kapatid.

Bumalik ako sa realidad ng tuluyan ako nitong tapikin sa balikat.

"H-ha?"

"Ayos ka lang ba?"

Pilit kong hinahagilap ang salitang isasagot ko sa aking kapatid.

Nalunok ko ng ilang ulit ang aking laway.

"M-maayos naman ako, mukha bang gusgusin ang pagmumukha ko?"

Sinubukan kong wag ipahalata sa aking tinig na kinakabahan ako ngunit sadyang tina-traydor ako ng sariling boses ko.

"Stop pretending kuya, I know you're not. Spill it."

"Wala nga, nilalamig lang ako. Hindi mo ba ramdam?"

"Hindi. Atsaka kanina pa tumigil ang ulan at hindi naman humahangin, paanong lalamigin ka?" Kumunot ang noo nito.

Muli akong napalunok. Bakit ba kasi ang kulit ng kapatid kong 'to?

"Kailangan ba ay pareho tayo ng pakiramdam? Eh sa giniginaw ako. Period," may diin kong tugon.

Utang na loob, h'wag mo ng ibuka 'yang bibig mo Les, tatamaan ka na talaga sa akin.

"Okay, Sabi mo eh."

"Siya nga pala, anong ginagawa mo Dito?"

Napansin ko ang biglang pagkabalisa nito ng magtanong ako.

Hindi ito mapakali sa paglingon sa kanyang kaliwa't kanan.

"Hmm. Tell me, what are you doing in here?"

Humakbang ako palapit sa kanya.

"W-wala. Sinusundo ka, tama sinusundo kita."

"Ano ako teenager? Babae? Para sunduin mo? Hoy Leslie, wag ako ang pinagluluko mo, anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras?" Sigaw ko sa kanya.

Tumingin ito sa kanyang orasan at nanlaki ang mata. Nag-iwas ito agad ng tingin.

"A-ah ano k-kuya, I'm planning to tell you naman eh kaso nakalimutan ko?"

Parang Hindi siguradong tugon niya. She's not really good in lying. Halatang halata Siya masyado.

"So tell me, ano ngang ginagawa mo Dito?"

Bumuntong hininga ito. Humarap siya sa akin at bakas dito ang pag-aalala.

"I'm trying to confirm something kuya, gusto ko lamang makasiguro na ligtas ka hanggang sa magkita kayo muli ng taong 'yon," may ibig ipakahulugan na sagot nito sa akin.

"A-anong pinagsasabi mo?"

"Kung anong pagkakaintindi mo sa sinabi ko ay 'yon na 'yon kuya but trust me, I won't do anything to harm you, not this time."

Ilang minutong katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil sa mga sinambit nito sa akin.

Ano bang trip ng kapatid kong 'to ngayon at mukhang nakahithit ata ng marijuana, dahil mas malala pa siya sa sabog. Kung ano anong pinagsasabi.

"I'm trying to confirm something kuya, gusto ko lamang makasiguro na ligtas ka hanggang sa magkita kayo muli ng taong 'yon." Hah!

Nang marealize ko ang motibo nito ay mabilis kong hinablot ang dulo ng buhok niya.

"Hoy babae, wag ako ang pinagti-tripan mong hayup ka, kamuntik pa akong madala."

"A-aray kuya," sigaw nito habang hawak hawak ang anit niya.

Muli ko itong hinila ng mas malakas.

"Aba ako pa ang pagti-tripan mo ha."

"Oo na, nagbibiro lang eh," sigaw niya.

Sinipa ako nito sa kaliwang legs ko kaya napabitaw ako sa kanya.

"Putragisan Leslie!"

Natatawang lumayo ito sa akin.

"Whatever Yourn."

Abat!

Humagalpak ito ng tawa.

"Talunan as ever brother." Bumelat ito sa akin at naglakad na palayo.

***

Ilang ulit na akong nagpagulong gulong sa aking kama. Maga-alas dose na ng gabi ay hindi ko pa rin magawang makatulog.

Ayaw ako dalawin ng antok kahit na anong gawin ko. Lahat na ng uri ng posisyon, uminom na ako ng gatas, nakinig ng solemn music, naligo na rin ako at lahat ay ayaw pa rin akong antukin.

Hanggang ngayon ay binabagabag pa rin ako ng mga sinabi nito Edrada kanina, kahit sa pagpikit ko ay nakikita ko ang itsura nito at naririnig ang paulit ulit nitong tinig.

"Tngina naman Yourn, nababaliw ka na ba?" Sigaw ko sa aking sarili.

Sinadya kong lakasan ang aking pagsigaw upang iparinig ito sa kapatid kong nasa kabilang kwarto lamang.

Nagbabaka-sakaling marinig niya at magising ito upang kulitin akong uli hanggang sa tuluyan akong antukin.

Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay walang abnormal na kumatok sa aking pintuan. Okay ano bang aasahan ko? Eh may kakapalan din na pader ang pagitan ng silid namin.

Bumangon na lamang ako at kinuha ang aking cellphone. Binuksan ko wifi ko at pumunta ng twitter. Wala namang bago rito maliban sa punong puno na naman ng isyu sa politika at sa bansa na subrang nakakaumay na makita. Nawalan tuloy ako ng gana kaya naman pinatay ko na lamang muli ito at ibinalik sa side table ang aking cellphone.

Napag-desisyunan ko na pumunta na lamang sa aking mini studio upang doon na lamang ibuhos ang buong oras ko sa pagpipinta, baka sakali ay dalawin pa ako ng antok.

Nagsuot ako ng black apron at gloves. Kumuha ako ng mga pintura at isinalin ito sa aking maliit na lalagyan. Lumapit ako sa easel stand na may blank canvas at sinimulan ng magpinta.

It was in an unexpected day and an unexpected place where their first meeting happened.

Ipininta ko ang dalawang taong magkapatong na nakahiga sa lupa, may mga stall at mga taong nagsisiksikan sa mismong kalsada, at ang pitong kawal na humahabol sa prinsipe.

Malapad akong napangiti.

Mas malinaw na ang mga imahe nito sa akin ngayon, at mas madali na itong ipinta.

Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kilig habang kinokompleto ko ang mukha ni light, ang gwapong mukha nito, Ang magagandang kulay ng mga mata nito, ang labi niya, lahat 'yon ay perpekto kong ipininta.

Subrang perpekto nito sa aking paningin na halos ayaw ko ng tanggalin sa aking paningin ang katatapos lamang na aking ipininta. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/fated-series-1-painted-fate(bxb)_20173606606660505/chapter-13_55509679446488538">www.webnovel.com/book/fated-series-1-painted-fate(bxb)_20173606606660505/chapter-13_55509679446488538</a> for visiting.

Ngunit natigil ako ng unti-unti ay naramdaman ko ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata, pilit akong hinihila upang matulog.

I yawned.

Well I guess it's time for me to rest now. Bigla na lamang ako inantok at parang Hindi ko na kayang pigilan pa.

Mabilis ang ginawa kong paghubad ng suot-suot kong apron at gloves. Hindi na ako nag-abalang ibalik ito sa kanya-kanya nilang lalagyan dahil bigla na lamang ay nakaramdam ako ng subrang pagod. Basta ko na lamang ito itinapon sa sahig at naglakad na palapit sa pintuan.

Nang akmang lalabas na ako sa silid ay may kung anong nag-udyok sa akin na tumigil sandali at lingunin muli ang aking mga likha. Sa gilid na bahagi ng aking silid ay naroon, nakasabit ang isang painting.

Bigla na lamang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Isang pakiramdam na tuluyang nagpagising sa kalahating namatay na parte ng aking pagkatao.

Ngayon ay sigurado na ako, kung sino ka at kung bakit ka pamilyar sa akin.

Ikaw nga .... "Light."


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C15
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login