Fulfilled Duties (Tagalog) - Realistic Fiction

/ Realistic Fiction / Fulfilled Duties (Tagalog)

Fulfilled Duties (Tagalog) Fulfilled Duties (Tagalog) original

Fulfilled Duties (Tagalog)

Realistic Fiction 38 Chapters 14.2K Views

Author: disguisedname

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Kahit panay ‘No results found’ ang napapala ni Byeongyun gamit ang kaniyang mga robot sa paghahanap niya sa nobya niyang misteryosong inilayo sa kaniya apat na taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa.

Kahit kasi iniwan na niya ang South Korea para manirahan sa Pilipinas upang magsimula muli ay hindi siya iniiwanan ng bangungot ng kaniyang nakaraan.

Ngunit sa tulong ni Deborah ay marami ang mahahalungkat na sikreto at mga tanong na unti-unti ng mabibigyan ng sagot. Bukod sa may babalik upang manira ay maraming magbabalat-kayo para lamang makapaghiganti.

Parental Guidance Suggested

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author disguisedname

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.