/ History / GPS Side Story V - Locked

GPS Side Story V - Locked Book GPS Side Story V - Locked Book original

GPS Side Story V - Locked GPS

History 24 Chapters 149.3K Views

Author: CarpeDiem2019

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Description:

Kamatayan na lang ang hinihintay ni Arvic Summer noong mga panahong lugmok na lugmok na siya, ngunit hindi niya akalain na dumating ang oras na bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Aaric.

Nagpakalayo-layo siya at napadpad sa isang maliit na distrito. Ang Tierra Del Fuego ang lugar na maihahambing mo sa isang patay, walang kakulay kulay at masangsang ang amoy. Lugar na tila sinumpa at puno ng dugo kahit saan ka man lumingon na pinamumunuan ng isang malupit at may pusong bato na si Quillon Demetre, ang Alpha na kalaban ng kabilang distrito na Tierra De Lobo.

Nang makita siya ni Quillon, muling nanganib ang kanyang buhay ngunit dahil sa angking kakayahan ni Arvic na tumitig ng diretso sa mata ng Alpha, nagkaroon ng interest ito sa kanya. Ginawa siyang laruan at dito niya higit na naranasan ang hirap at sakit ng katawan na gawa ng Alpha.

"Alpha never cry and never beg. Kapag mahina ka, talo ka." Iilan sa mga paniniwala ni Quillon.

Hanggang saan kakayanin ni Arvic ang kalupitan nito? Magagawa kaya niyang baguhin ang malupit na Alpha o nanaisin na lamang niya na wakasan ang sariling buhay?

No One 17 and Under Admitted

Fans

 1. Krystal_Calde_0697
  Krystal_Calde_0697 Contributed 1
 2. Avatar
  (Vacant)
 3. Avatar
  (Vacant)

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author CarpeDiem2019