Hello, Seatmate - Teen

/ Teen / Hello, Seatmate

Hello, Seatmate Hello, Seatmate original

Hello, Seatmate HS

Teen 33 Chapters 92.6K Views

Author: mingshinxi

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Si Tiana Song ay lumaki sa Korea at isa sa kilalang introvert at walang pake’alam sa paligid niya. Isang araw ay nakapasa ito sa isang pagsusulit sa exchange student program na pinipilit lang ng kaniyang dakilang best friend. Ayaw ni Tiana pumunta sa Pilipinas pero biglang nagbago ang isip nito dahil sa isang kondisyon. Akala ni Tiana ay tahimik ang buhay niya sa Pilipinas pero hindi pala dahil sa nakilalang katabi nitong upuan.

Isang araw nakilala niya ang isang tao na sobrang ‘opposite’ sa kaniyang ugali. Si Jeydon Perez, isang taong kilalang arogante sa eskwelahan at isang tipikal na bad boy hanggang nagbago ng makilala si Tiana Song.

Abangaan..

General Audiences

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author mingshinxi

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.