Hi Crush! Tayo na lang (Crush Series #1) - Teen

/ Teen / Hi Crush! Tayo na lang (Crush Series #1)

Hi Crush! Tayo na lang (Crush Series #1) Hi Crush! Tayo na lang (Crush Series #1) original

Hi Crush! Tayo na lang (Crush Series #1) HCRNL

Teen 19 Chapters 46.5K Views

Author: 4the_blg3

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Si Lorey "Lois" Isabelle Vitale. Anak ng isa sa pinakamayaman at kilalang pamilya sa bayan ng El Preve.

Mataas ang expectations ng mga magulang niya sa kanya lalo na't ang kapatid niyang si Arrow ay palaging nangunguna sa klase. Kaya't yun din ang hangarin niya. Noon pa man ay palagi siyang pangalawa lang sa mga bagay na para sa mga magulang niya ay dapat siya ang nangunguna.

Si Abeliano "Abel" Laurente, anak ng mag asawang Evinita at Benjardo Laurente. Hindi kilalang pamilya na taga paglingkod ng mga Roshan. Si Abel ay katulad ni Lois na matalino ngunit saka niya lang ito nalaman ng nasa kolehiyo na siya. Hangarin niyang makatapos ng pag aaral na may medalya upang masuklian ang mga magulang niya at para na rin matakluban ang mga kalokohan niya noonh siya ay highschool pa lamang.

Mag kaklase sila ni Lois. Madalas din silang magka-grupo. Sila ang matindang magkaribal sa kanilang klase. Palaging sila ang magkatugali sa mga bagay. Kaya hindi maiwasan ang malimit nilang pag aaway. Paano'y minsan ay magkasalungat ang prinsipyo nilang dalawa.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author 4the_blg3

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)