Highland Stories: Finding Carrot Man Series and Skylander (Tagalog, Filipino) - Romance

/ Romance / Highland Stories: Finding Carrot Man Series and Skylander (Tagalog, Filipino)

Highland Stories: Finding Carrot Man Series and Skylander (Tagalog, Filipino) Highland Stories: Finding Carrot Man Series and Skylander (Tagalog, Filipino) original

Highland Stories: Finding Carrot Man Series and Skylander (Tagalog, Filipino) Carrot Man

Romance 123 Chapters 427.6K Views

Author: Sofia_PHR

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Sinong mag-aakala na ang isang guwapong lalaki na may sunong na isang kaing na carrots ang magpapayanig sa buong internet world?
Now everyone wants a piece of the mysterious guy. Who is Carrot Man? What are you willing to do to get him?

Excerpt:
Si Madison: ang reporter na minsan nang tinulungan ni Carrot Man at nakabihag sa puso niya. Malaking boost sa career niya kung mai-interview niya ang lalaki.
Si Sunny: she considers Carrot Man as her shining star. Siya din ang dahilan kung bakit kumalat ang picture ni Carrot Man sa internet. Feeling niya ay destiny sila. Siya ang naka-discover dito kaya dapat ay kanya lang si Carrot Man.
Si Beliza: ang bestfriend na matagal nang may gusto kay Carrot Man. Makakatulong kaya kung sasabihin niya sa lahat na siya ang girlfriend ng lalaki?
Si Paloma: ang babaeng minsan nang minahal ni Carrot Man pero nang malapit nang matupad ang pangarap ng babae ay iniwan niya ito.

Samahan ninyo ako sa kabundukan ng Cordillera at hanapin natin si Carrot Man.

I Remember the Boy: Carrot Man
Finding Carrot Man 1: You're My Shining Star
Finding Carrot Man 2: He's the One
Finding Carrot Man 3: Mine From The Start
Finding Carrot Man 4: Forever Means By Your Side

Parental Guidance Suggested

Fans

 1. DOA_Liam
  DOA_Liam Contributed 15
 2. xlntz
  xlntz Contributed 10
 3. Batara_Imah
  Batara_Imah Contributed 5

Gifts

Gift -- Gift Received

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Sofia_PHR