I am a Rebound - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / I am a Rebound

I am a Rebound I am a Rebound original

I am a Rebound

Contemporary Romance 129 Chapters 169.5K Views

Author: nicolycah

4.4 (10 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Lahat ng desisyon na gagawin mo sa buhay mo, ikaw ang magbe-benipisyo. Tama man o mali ang gawin mo, ikaw pa rin magdadala nito.

Sa mundo ay maraming choices.
Iba-iba...
Malaya kang pumili kung alin, saan, ano, at sino.
Pero bago mo ariing iyo, kikilatisin mo. At pag nakita mong maganda nga, kukuhanin mo. Iingatan mo, at mamahalin mo.

Subalit mapanlinlang ang mundo.
Hindi lahat ng magandang nakikita mo ay tunay, matibay, at magtatagal. Nasisira din ito sa kalaunan. Pero dahil may importansiya ang lahat ng bagay, ay gagawin mo lahat ng paraan para yung nasira ay maayos at muling mapakinabangan. Hanggat naman naayos hindi ka maghahanap ng kapalit diba? Pag alam mo nang wala na, saka ka lang hahanap ng iba. Tama ba?

Pero iba ang sitwasyon ni Yen.
Isang lalaking bigo din sa pag ibig ang napili niyang mahalin.
Papano niya ipaglalaban ang kanyang pagmamahal kung ang taong napili niya, ay alipin pa rin pala ng nakaraan?
Papano niya aangkinin ang taong inakala niyang kanya ngunit ang puso nito ay pag aari pa rin pala ng iba?

Papano niya haharapin ang katotohanan na siya ay hindi naman minahal kundi panakip butas lamang?

Rebound.

Maipapanalo mo ba ang laban kung rebound ka lang?

General Audiences

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author nicolycah