IN WILD ABANDON - Teen

/ Teen / IN WILD ABANDON

IN WILD ABANDON IN WILD ABANDON original

IN WILD ABANDON

Teen 2 Chapters 388 Views

Author: chweetsie

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Venus Ortega is a first-time teacher at Manila International School. Sa sobrang talino at focus sa kanyang pag-aaral ay nagawa niyang makapagtapos with flying colors bilang isang teacher. She went back to the Philippines para tuparin ang pangarap na magsilbi sa bayan. Ngunit hindi niya akalain na isang napakalaking delubyo pala ang naghihintay sa kanya sa MIS--in the persona of RED MIRAJ. Unang kita pa lamang nila ay kagulat-gulat na para sa kanya dahil live sex ang natagpuan niya at ang bida ay ang binata. Ano nga kaya ang mangyayari kapag ang isang teacher ay pilit na nilalabanan ang pagnanasa para sa kanyang estudyante?

Parental Guidance Suggested

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author chweetsie

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.