Intertwined (Book 1) - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Intertwined (Book 1)

Intertwined (Book 1) Intertwined (Book 1) original

Intertwined (Book 1)

Contemporary Romance 18 Chapters 308 Views

Author: chweetsie

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Si KC, ang mahiyain at sheltered na tagapagmana ng Dostoevsky Group of Companies. Sa murang edad ay nasaksihan niya ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang mga magulang na naging dahilan ng kanyang reclusion at pagtatago ng kanyang sarili sa ibang tao.Si Tin, she's like a breath of fresh air, she loves to paint and express her feelings through that. Sunud-sunuran siya sa kaibigan na si Sandy at napag-utusan na maging tagapagbantay at tagapangalaga ni KC dahil ayaw na ng tito at tita niya na maranasan niya ang isang panibagong trauma.Si Sandy naman, palaban at protective kay Tin at KC. Dominante at agresibo, she'll do what she thinks is good and right, she doesn't conform on what other people say. Like Tin, inatasan din siyang bantayan at pangalagaan si KC, sa hindi nito nalalamanag paraan.Si Nikolai, pinakasikat na singer ng kanyang henerasyon, trying to get the attention and love of his first love so he oblige in doing anything to unmask KC's true identity.Their lives will be intertwined when Sandy would pretend as KC and made love to her boyfriend, Nikolai. Si Nikolai ay magiging kakampi ng mga taong itinatago ang sekreto ng pagkatao ni KC dahil sa awa sa babae at si KC naman ay inaakalang totoong mahal na siya ng lalake. Despite of KC's morals and principles never to have sex before marriage, Nikolai oblige despite of all the hints that he wants to lure her in his bed; she remained pure.But one day to her surprise, she woke up being pregnant! Was she drugged then raped? Bakit wala siyang maalala? Matatanggap pa kaya siya ng kanyang pinakamamahal na si Nikolai?

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author chweetsie

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.