Forum Download app Gifts
33.33% Love To The Destiny / Chapter 29: 29 Parang Gusto Kong Magsimula Ulit

29 Parang Gusto Kong Magsimula Ulit - Love To The Destiny - Chapter 29 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 29: 29 Parang Gusto Kong Magsimula Ulit

Pumasok kami sa kotse.

" Ako si Celine isang long friend ni Ramos simula palang nung mga bata kami. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Alam ko naman nuon na may itinatago na pagtingin sa akin. Hindi ko naman aakalain na totoo pala ang mga hinala ko. Nagsimula nung birthday niya napapansin kong parang may ipinahihiwatig sya sa akin na gusto nya ako. Lasing na lasing ako nun. Siguro kaya makipaginuman ako sa kanya kasi normal na yun sa amin. Hindi ko naman alam na may mangyayari na pala sa amin. Matagal kong tinago yun kasi kapag nalaman yun ni Kuya sigurado papagalitan nya ako. Hindi ko na alam nun ang gagawin ko" humagol-hol ako kaharap ng pulis pero pinilit kong ipagpatuloy. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/29-parang-gusto-kong-magsimula-ulit_45038085070701576">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/29-parang-gusto-kong-magsimula-ulit_45038085070701576</a> for visiting.

" Humingi ako ng tulong kay Ella ng tulong isa ko syang kaibigan. Tinanong ko sa kanya kung may pregnancy test. Binigay niya ang bagay na yon. Ang tagal lumabas ang resulta laking pasalamat ko sa diyos na negative. Pero kahit ganon ramdam ko ang laki ng konsensya sa sarili ko. Pero hindi nagtagal lumabas ang katotohanan. Nalaman ni Kuya sumama ang loob ni kuya kay Ramos. Pati narin si John dati ko syang nobyo " tumingin ako kay John ng saglit.

" Ngunit hindi ko rin akalain na sya pala ang dapat kong pagkatiwalaan kesa kay Ramos. Nung oras na gusto kong magpalamig ng ulo nagpunta ako sa bar uminom ako ng beer may lalaki na tumabi sa akin si Ramos yun. Pinilit ko syang umalis at wag nang magpakita pa kahit kailan. Ngunit nagpumilit sya. Iginiit nya na sasama ako sa kanya hindi daw nyang hahayaan na maging kami ni John. Hinila nya ako, kinakaladkad palabas. Humingi ako ng tulong pero walang nakarinig sa akin pati na ang security guard walang nagawa. Pinagbantaan nito kaya ang nagawa nalang ay Wala " naluha na ang mga mata ko.

" Wala na akong pag-asa na makatakas pa. Patapon nya akong ipinasok sa loob ng kotse. Nagmamaneho sya ng mabilis. Kabado ang dibdib ko. Sobrang dilim ng paligid. Sobrang pusikit ang dilim walang tao sa paligid. Bandang alas-11:00 ng gabi. Dito rin nya ako dinala sa lugar naito. Inihinto niya ang kotse. Hinawakan nya ang binti ko huhu " niyakap ako ni John.

" Pnp ullyses pwede bang bukas nalang ipagpatuloy ang statement. Mas magaling pang magpahinga muna. Kailangan nya munang palipasin ang gabing ito " Sabi ni John.

" Ok sige bukas bubukasan ulit natin ang kaso para sa kung ganon. Makulong na habang buhay ang taong nang gugulo sa inyo " tumayo ang pulis nagshake hands sila ni John.

" Thank you sir " pasasalamat nito.

" Walang anuman po " umalis na ito sa kwarto.

PANAY ang hagulhol ni Celine. Iniharap ko sya sa akin.

" Wag ka nang umiyak. Nandito ako. Dito lang ako " niyakap ko ulit sya.

" John sorry kasi...." sabi ko.

" Shhhhhh wag mo nang isipin yon magpahinga ka na " umalis ako sa pagkakayakap sa kanya.

Binuhat ko sya. Inihiga sa kama. Nilagayan nya ako ng kumot. Umupo sya sa tabi ko.

" Wag kanang matakot nandito lang ako. Hindi kita pababayaan " pinikit ko ang mga mata ko.

Nakarinig ako ng sara ng pinto. Paniguradong uuwi na sya. Ngayon ko na isip na mali pala ang ang iniisip ko. Hindi niya ako iiwan kahit kailan. PARANG GUSTO KONG MAGSIMULA ULIT.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C29
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login