Forum Download app Gifts
54.02% Love To The Destiny / Chapter 47: 47 We are here in L.U

47 We are here in L.U - Love To The Destiny - Chapter 47 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 47: 47 We are here in L.U

Wala parin nagsasalita sa amin. Ako nakatulala lang sa daan. Nang maipara na nya ang kotse. Wla parin ako sa huwisyo. Bumaba na sya.

" Bumaba ka na. Tatawagin ko lang ang secretary ko. Maghintay ka nalang sa resignation area " bumaba ako sabay naming sinara ang pinto. Tumango nalang ako tapos umalis na.

Natawid ako biglang muntik na ako mabanga. Buti nalang tumigil.

" Tanga ka ba?! o sadyang tanga ka! " bumaba yung lalake sa kotse. Nakasalmin pa!

" Hindi mo ba nakikita. May tumatawid! Ano?! Hoy! Hoy! wag mo akong lalapitan. Kung nasagasaan mo ako mamatay ako. Paniguro pagbabayaran mo to! " inalis nya ang salmin.

" Sorry po " paumanhin nya. Tapos sumakay na din ulit sa kotse.

" Hoy! bumalik ka dito!!! " sigaw ko. Biglang lumapit si Jake.

" Are you okay? " tanong ni Jake.

" I'm okay. Thanks " sagot ko. Naunawaan naman nya.

" Did man embarrass you?! " hinawakan ni jake ang kamay ko. Pero inilayo ko yun.

" Jake! Este Mr. Padillo. Okay lang ako wag mo nga akong hawakan! " Sabi ko. Kasi naman pahawak-hawak pa ng kamay.

" Tayo n--- " biglang nawalan ako ng malay.

Ramdam ko na binuhat nya ako. Pero kung mumulat ako lalo lang akong maliliyo. Napahiga na lang ako sa bisig ni Jake.

*********

" Oh Mr. Padillo! Hindi mo nabanggit na bibisita ka. Sana ay napaghandaan ka namin ng konting salo-salo " bungad na sabi ng Isa ko pang secretary nang makapasok ako sa company.

" No need to do that. Besides dito narin ako magbabakasyon. Namiss ko din ang L.U eh" Sabi ko.

" Ammm handa na ba ang room? " biglang lumapit yung lalake. Na empleyado ko rin.

" Opo sir. Pinareserve namin ang sabi nyong isang kwarto na pang guest " tumango ako.

" Gagamitin ko muna ang kwarto ko dito. Pakihanda muna ang gamit ko " naintindihan naman nito. Kaya umalis na.

" Secretary Jai! " lumapit ito.

" Sa ngayon icancel mo lahat ng meeting. Baka kasi akalain nila. Na kaya ako bumalik dito para aasikasuhin ang trabaho. Ilagay mo nalang ang oras na bukas sa meeting. Tapos ang gawin mo ngayon. Pumunta ka sa mall bumili ka ng damit na pangbabae. Kapag pumalpak ka yari ka sa akin! Maliwanag! " tumango ito.

" Opo!!! " umalis na sa harap ni Jake yung secretary Jai.

Agad na inikaso nya si Celine. Pagkapunta nya sa kwarto nya. Ibinababa ni Jake ang dalaga sa higaan.

" Sir maiwan ko na po kayo. Wag po kayong mag-alala ayos na po ang lahat " Sabi sa akin nung empleyado ko. Tumingin ako sa kanya tapos nakapamulsa.

" Oh sige na. Umalis ka na. Maaga ang sweldo mo bukas. Bukas ng umaga pasusuwelduhin na kita " nakita niya ang ngiti ng empleyado.

" Sir thank you. Pagiigihin ko pa ang trabaho " naglakad na ito sa pinto. Tas umalis na. Sinundan ko nalang ito ng tingin.

Tiningnan ko si Celine nakapikit. Malantik ang pilik mata, walang kolorete sa mukha kundi foundation at lipstick lang, maganda ang katawan, manipis na labi, mapuputing balat, at magandang leeg.

Pipilitin ko na tigilan na di ako mapusok sa kanya. Pero sa tuwing titigan ko sya. Di ko mapigilan. Pero hindi.....ayaw ko nang gawin. Ang asal ko dati. Nagbago na ako. At dahil yon sa kanya. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/47-we-are-here-in-l.u_49249375381157522">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/47-we-are-here-in-l.u_49249375381157522</a> for visiting.

Naglakad ako sa gawi ng bintana. Binuksan ko iyon saka kurtina. Tapos pinatay ko ang ilaw. Saka aircon.

Dati rati kasi gusto ko lang may ilaw, aircon, at sarado ang bintana sa kwarto. Pero ngayon iba na. Pinagmasdan ko ang ganda ng panahon. Ang mga building na ipinatayo. Lahat ito'y pinatatakbo ko. Pero ngayon lang kasi ng kaoras na magleave muna ng trabaho. Kasi handa kong magbigay oras para sa taong importante sa akin.

Biglang may kumatok. Nagbukas iyon.

" Sir eto na po yung pinabibili nyo. Kung may kulang po. Bibilhin ko ulit " lumapit ako sa kanya. Kinuha ang bag.

Umupo ako sa swivel chair. Tapos tiningnan. Halos lahat naman ayos. Saka marami naman. Kaya....

" Oh sige na. Ayos na'to. Pwede ka nang umalis. Bukas ang suweldo mo " tumango ito. Lumabas na ito ng pinto.

Tumayo ako sa swivel chair. Tapos pinatong ko ito sa tapat ng lamesa ng higaan. Nilagyan ko ito ng sulat sa lamesa.

Lumabas na ako sa kwarto.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C47
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login