Forum Download app Gifts
58.62% Love To The Destiny / Chapter 51: 51 They kiss but....

51 They kiss but.... - Love To The Destiny - Chapter 51 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 51: 51 They kiss but....

Pumasok ako sa banyo. Tapos na pala syang maligo. Nakatapis ng towel ang katawan nya.

" Where are you going? Di pa ako tapos kanina. So now is the right time " nagulat ang dalaga ng icorner nanaman sya nito. Pano nga kung halikan sya nito. Hala patay na.

Palapit ng palapit ang labi nya sa akin. Parang hindi ako makahinga. Bakit hindi ko sya maitulak palayo. Lord pls gumawa ka ng paraan para magpostponed ulit ito. Nagdikit na ang mga ilong namin. Pinararating ng mga mata ni Jake. Hindi ka na ba tutol?

Pero biglang may kumatok ulit. Napapikit ako. Hay salamat. Pero akala ko lang yon. Kinabig nya ang bewang ko at hinalikan ang leeg ko. At gustong-gusto ko yun. Pero hindi pwede minsan ko nang isinuko ang katawan ko. Na dapat ay maling nangyari.

" Jake....stop...Just....stop.....now...." pero Lalo nyang diniin ang pagkakahalik sa akin.

" No I can't. Pagdiko gagawin to. Lilipas nanaman akong tigang. At di na kakayanin ng katawan ko. Sa tuwing nakikita kita. Hindi lang katawan mo ang gusto kong makuha. Pati ang puso mo. Handa kong gawin para sayo " jusko po! Ano ba ito. Simpleng pagkikita namin at maikling panahon. Minahal na nya ako. Eh hindi nga nya alam ang tunay na pagkatao ko. Sigurado pagnalaman ni Ramos na lagi kong kasama si Jake. Paniguro sya naman ang mapapahamak dahil sa akin. Napahamak na nuon si John pati ba naman ikaw. Juskooo

" J-Jake stop it right now. Pleaseee " Pilit kong pinatatag ang sarili ko. Hindi ko naiintindihan. Malapit na nyang alisin ang towel. Kaya kinabahan na ako.

Pamaya sunod-sunod na katok ang aming narinig. Kanina pa palang kumakatok ito. Ay hindi pinapansin ni Jake.

" Jake...stop right now. May trabaho ka at kailangan ka nila. Jake....." umalis ito sa pagkakahalik sa akin. Humarap ang mukha nito. Hinawakan ko ang mukha nito.

" Jake....You need to go. Later pamaya nalang natin pagusapan ang lahat. Ng sinabi mo sa akin "

" Ako na ang bahala para kumausap sa kumakatok. Manligo kana at magbihis ka ng maayos " umalis ako sa harapan nya at sinarado ang pinto.

Nagbihis ako ng mabilis. Hindi na ako nakapagsuklay kasi may towel ang buhok ko.

" Amm....Si Mr.Padillo po ba ang hanap nyo?" biglang nagulat yung secretary ni Jake.

" Ay sorry mam. Naistorbo ko po ba kayo? Naku sorry mam. Sige po pamaya na lang " aalis na ito pero nagsalita ito. Kaya napatigil ito ng paglalakad.

" No actually. May tinapos lang na papeles si Mr. Padillo dun sa isa nyang company. Pero tinulungan ko sya. Amm...ngayon naliligo sya" tumatango ito.

" Pakisabi mam. Gusto po syang kausapin ni Carlos Cruz " nabigla sya. Yung manyak na yun! Sh*t!

" May problema po ba mam? may nasabi po ba akong kinagalit nyo? " umiling ako tapos tumawa.

" No no no . Ok sige sasabihin ko kay Mr. Padillo " tumango ulit ito. At umalis. Sinarado ko na ang pinto. Nabungaran ko si Jake. Nakatoples walang suot na damit. Napapikit nalang ako.

" Mr. Padillo wear a t-shirt now! " tumawa ito ng malakas.

" No because I want to see your reaction. I want it now Celine. Because...Later.. magkasama tayong magkatabi sa kama. And you know naman. Na anong gagawin ng dalwang tao sa kama " kumindat ito. Iniikot ko naman ang mata ko.

" Whatever! By the way, you have a meeting for Mr.Cruz. Go now " biglang naginit ang noo nito. Parang nagdilim ang mata nito.

" Yung gago na yun. Yung nangahas hawakan ka! May gana pang makipagusap sa akin. Hindi! Hindi ako aatend sa kanya. Pake ko sa kanya! " Bakit sya galit! Dahil ba yung ginawa sa akin? Siguro?

" Sa ngayon....." Lumapit ito sa akin at icorner nanaman sa dingding. At kinabig ang bewang ko. Biglang napabuka ang bibig ko. Dahil sa gulat.

" I don't want to talk to him. Fu*king Man!. I want to do now. My sensation to you " T-Teka wala na bang pipigil para maudlot ito. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/51-they-kiss-but...._49647075662554078">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/51-they-kiss-but...._49647075662554078</a> for visiting.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C51
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login