Forum Download app Gifts
80.45% Love To The Destiny / Chapter 70: I will take the responsibility as a father If you are pregnant

I will take the responsibility as a father If you are pregnant - Love To The Destiny - Chapter 70 by zyrean_zhao18 full book limited free

Chapter 70: I will take the responsibility as a father If you are pregnant

Nakahinga na rin ako ng maluwag. Pinauwi kona si Ella sa hotel room nya. Nag-ka letche-letche na ang buhay ko. Ano bang destiny ang naghihintay sa akin?

" Celine? " napatunghay ako ng mabilis. Nasa pinto ito itinago ko sa likuran ko ang (PT) Or pregnancy test. Umupo agad ako sa higaan.

" What's that? What are you hiding from me? " lumapit ito at pilit inaagaw sa akin. Nang wla na akong magawa na kuha na nya iyun.

" Is this....Pregnancy test? " tanong nya and I nooded.

" Are you pregnant? " umiling ako at tumayo.

" No! And It will never happen " kumunot sya. At naguguluhan ang mga mata.

" If you are pregnant someday at nabuntis kita. So what's the matter? I will take the responsibility as a father " paano na nya nasasabi ang mga ganitong bagay? Hindi lang ako komportable.

" Whether it's good to do "Sabi nya. tumalikod ako sa kanya. Hindi! Hindi kailanman ako magbubuntis. Hindi pwede. Masisira ang buhay ko.

Yumakap ito sa akin patalikod.

" Celine....Hayaan mong iparamdam sayo na ako yung taong magpapatunay na ako ang destiny mo..." lumayo ako sa kanya. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/i-will-take-the-responsibility-as-a-father-if-you-are-pregnant_51275742847233962">www.webnovel.com/book/love-to-the-destiny_14718794905402305/i-will-take-the-responsibility-as-a-father-if-you-are-pregnant_51275742847233962</a> for visiting.

" Not this time Mr. Padillo. I don't want have a relationship to you " yumakap muli ito. Mahigpit na mahigpit.

" Ngayon palang ayoko nang tawagin mo ako ng Surname ko at Mr. Just call me Jake " Inalis ko ang yakap nya sa akin.

" Now...I want to be...Bumalik tayo nung mga oras na hate na hate kita. Gusto kong protektahan ang sarili ko. Masyado pa akong bata I'm just 22 years old. Marami pa akong pwedeng gawin. I want to purchase everything. And then If I purchase them. Saka ako papasok sa decisions na yan " lumabas ako ng kwarto at malakas kong sinara ang pinto. Sumunod naman sya sa akin. Hinawakan nya ng mahigpit ang kamay ko.

" Ah!! I'm hurt Mr. Padillo! " ang sakit! malabakal ang kamay nya.

" So? What's that? Yung ginawa natin? " ang sakit!!!!!

" It's just a sex no feelings! Get off me! " binitawan nya ang kamay ko. Natumba ako sa sofa.

" Huh? All this days... Pinaglalaruan mo lang pala feelings ko sayo. Kung wala akong gusto sayo o Wala akong interest sayo. Bat pakita niligtas dun sa Ramos na yun at pinaglaban kita sa ex mo. I'm such a jerk!" nagbasag sya ng flower vase. Nagulat ako sa ingay na iyun. Nakita kong dumugo ang kamay nya. Nilapitan ko siya.

" Are you hurt? " lumayo ito sa akin at nagpunta sa fourth floor.

" Don't follow me! Baka kung anong gawin ko sayo. Baka di ko mapigilan ang sarili kong saktan ka! " Ihhhhh!!!!!!!!! ano bang problema ginawa ko!

****************************

Lumipas ang ilang segundo it's 7 pm. Nakapagretouch na rin ako at nakasuot ng pantulog. Ih! ano bang gagawin ko. Bahala na.

Lumabas ako ng kwarto. Nagpunta ako ng fourth floor. Nakita ko syang nakatayo sa isang tabi habang tinatanaw ang tanawin ng mga building at sasakyan duon.

Niyakap ko sya patalikod.

" I'm sorry. Sorry na....." nilapat ko sa likod nya ang mukha ko. At humilig duon.

" Natatakot lang naman ako na mabuntis hindi pa ako handa. Marami pa akong goal sa buhay na gusto kong ma-achieve. Kaya natatakot ako na mabuntis ako " hinawakan nito ang kamay ko.

" I'm sorry too. I hurt you and shouting you. Hindi ko na yun gagawin. I promise " niyakap ko sya ng mahigpit.

" May nawala sa aking buhay. Hahayaan pa ba kitang mawala? Ayoko! Baka kasi sa huli pagsisihan ko yun " humarap ito sa akin. Naluluha na ako.

" Don't cry. It's all my fault. Hindi ko naiintindihan. Sana pinaringan muna kita " pinunasan nya ang luha ko gamit ang kamay nya.

" May sasabihin ako sayo. Matagal ko nang sekreto ito kaso baka magalit ka " kumunot ang noo nito. At umalis ako sa harapan nya.

" Nung nags*x tayong dalawa. Umiinom ako ng gamot it's pills. Nauna na akong nagkamali. Sa isang aksidente na ibinibigay ko ang pagkababae ko kay Ramos. Lasing ako nuon sobrang lasing wala ako sa sarili. Magising nalang ako isang umaga. Wala na ang pagkabirhen ko. Kasalanan ko rin naman eh. Ang tanga-tanga ko! " yumakap ito sa akin.

" Wala na akong pakialam sa nakaraan mo. Ang importante mabait kang tao at hindi mo iyun ginusto " talagang matindi ang gusto nya sa akin.

©Love To The Destiny


next chapter
Load failed, please RETRY

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C70
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login